Gmina Starachowice serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pn. „EKO Starachowice. Zielone Miasto – Zielona Edukacja’’, która odbędzie się 3 czerwca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Starachowicach ul. Radomska 45, o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Olimpia.

Wydarzenie to realizowane jest w ramach projektu ,,Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego’’ współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021 oraz Budżetu Państwa.

W ramach projektu na konferencję do Starachowic przybędzie delegacja z miasta partnerskiego Bergen w Norwegii. Podczas wizyty nasi goście poza obecnością na konferencji zobaczą także efekty już zrealizowanych projektów przeprowadzanych w ramach rozwoju Miasta Starachowice jako miasta nowoczesnego i ekologicznego.

Spotkanie podzielone zostało na dwa bloki tematyczne, w trakcie których zaproszeni eksperci będą dyskutować m.in. na temat rozwoju miasta w sferze ekologiczno-ekonomicznej, a także edukacji ekologicznej w szczególności wśród najmłodszych.

Plan konferencji obejmuje:

  • Wykład inspiracyjny– Vincent Mrimba – Miasto Bergen (Norwegia)
  • Panel dyskusyjny #1- Zielone Miasto – Dyskusja nad ekologiczno-ekonomicznymi rozwiązaniami w rozwoju miasta.
  • Panel dyskusyjny #2 – Zielona Edukacja – Dyskusja na temat edukacji ekologicznej w Polsce  i Starachowicach.

Rolę ekspertów będą pełnić: pan Andrzej Porawski – dyrektor Biura Związku Miast Polskich, dr Katarzyna Rudzińska z Politechniki Warszawskiej, prof. Mirosław Babiarz i dr Grzegorz Wałek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, dr Dagmara Kociuba oraz mgr Ewelina Berlińska z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, pan Piotr Urbanek – Prezes Zarządu Zakładu Energetyki w Starachowicach, dr Marcin Gołębiowski – Zastępca Prezydenta Miasta Starachowice ds. Społecznych, a także  pan Krzysztof Rokita – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Starachowicach.

Wydarzenie ma charakter otwartej dyskusji dotyczącej EKO Starachowic.  Udział w panelu będzie także doskonałą okazją do sieciowania partnerów projektu, organizacji oraz mieszkańców, wymianę dobrych praktyk oraz wyrażenia swoich opinii na temat zagadnień ekologicznych.

Projekt ,,Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego’’

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez realizację kompleksowych programów i projektów społecznych, edukacyjnych, środowiskowych, gospodarczych i instytucjonalnych.

Bardzo istotnym czynnikiem dla miasta od kilku lat jest ekologia i ochrona środowiska. Zakres środowiskowy w projekcie to przede wszystkim Eko Szkoła, która powstanie na terenie Szkoły Podstawowej nr 11. Zakres zmian obejmuje nie tylko remont budynku oraz zagospodarowanie terenu dookoła szkoły, ale również opracowanie innowacyjnych kursów ekologicznych dla nauczycieli. W ramach przedsięwzięcia powstanie sala małego podróżnika, biblioteka i mediateka, sala dydaktyczna ,,ziemia’’ oraz  zielona strefa relaksu.  Eko szkoła stanie się zieloną wizytówką miasta Starachowice, promującą wartości i działania ekologiczne ukierunkowane na dzieci i młodzież.

Ostatnie aktualności

Zaglądamy do wnętrz Pałacyku

Po raz kolejny zaglądamy na budowę Pałacyku - miejsca, w którym mieszkańcy, młodzież, przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych będą mogli […]

Powstanie System Identyfikacji Wizualnej Miasta Starachowice

Gmina Starachowice rozpoczęła prace nad kompleksowym opracowaniem Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Starachowice. Zadanie jest w całości realizowane w ramach projektu […]

Czekamy na pierwsze wizualizacje terenu szpitala

Przed nami drugi etap konsultacji społecznych dotyczących stworzenia koncepcji urbanistycznej dla obszaru dawnego szpitala przy ul. Radomskiej w Starachowicach. W […]