Partnerzy

Projekt zostanie zrealizowany we współpracy z partnerami: Powiatem Starachowickim, Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Starachowicach oraz Fundacją Nasze Zdrowie.

Ponadto na etapie przygotowań Gmina Starachowice nawiązała nieformalną współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami (w tym MAN, Cersanit), gminnymi jednostkami, w tym Centrum Usług Społecznych oraz Miastem Jaworzno (bezpieczeństwo drogowe i rozwój instytucjonalny). Gmina nawiązała również partnerstwo z miastem Bergen (Norwegia).

Oficjalne partnerstwo skupia instytucje i organizacje o różnych zasięgach działania, profilach działalności i potencjałach. Dzięki temu możliwe jest wzajemne uczenie się, wymiana dobrych praktyk oraz uzupełnianie się w realizacji wszystkich celów i działań programu rozwoju lokalnego.

Partnerzy wnoszą do projektu swoją wiedzę merytoryczną – wybitnych i uznanych ekspertów w swoich dziedzinach, z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów.

Wszyscy partnerzy zaangażowani byli na etapie przygotowywanie PRL od samego początku – na etapie diagnostycznym przeprowadzaliśmy ankiety, a następnie uczestniczyliśmy w pracach nad wizją, celami i działaniami. Teraz wspólnie przystępujemy do realizacji projektu.