Prezydent Miasta Starachowice zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących strategii gospodarowania i rozwoju mieszkalnictwa w Starachowicach. Konsultacje odbędą się już 10 listopada (piątek) o godzinie 16-ej w Galerii „Skałka” - w siedzibie Klubu Seniora „Niezapominajka”.

- Potrzeba mieszkaniowa to bez wątpienia jedna z najważniejszych potrzeb każdej społeczności lokalnej. Wspólnie z naukowcami z Politechniki Warszawskiej, a konkretnie z Wydziału Geodezji i Kartografii jesteśmy już na finalnym etapie opracowania dokumentu strategicznego. W związku z powyższym chce zaprosić Państwa na konsultacje społeczne, aby wspólnie jeszcze raz przedyskutować kwestie związane z kształtem tego ważnego dokumentu i ocenić potencjał mieszkaniowy naszego miasta – podkreśla Zastępca Prezydenta Miasta Starachowice Marcin Gołębiowski.

Zawiadomienie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących strategii gospodarowania i rozwoju mieszkalnictwa w StarachowicachStrategia gospodarowania i rozwoju mieszkalnictwa w Starachowicach przygotowywana jest przez Politechnikę Warszawską w ramach projektu pn. „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Dokument powstał dzięki współpracy zespołu Politechniki Warszawskiej z zespołem miejskim, w skład którego weszli Zastępca Prezydenta Miasta Marcin Gołębiowski, kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych Malwina Skrzyniarz-Pióro, architekt miejski Marcin Bednarczyk oraz prezes STBS Igor Gajewski.

Zbierzemy Państwa uwagi i opinie

Celem konsultacji jest zebranie ostatecznych uwag i opinii w zakresie przygotowanej strategii gospodarowania i rozwoju mieszkalnictwa w Starachowicach. Materiał informacyjny dotyczący konsultacji wraz ze strategią będzie udostępniony na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy www.bip.um.starachowice.pl, w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Starachowicach.- Obecnie zasób mieszkaniowy staje się elementem konkurencji o mieszkańców. Dlatego tak ważne staje się jego rozbudowywanie i właściwe gospodarowanie, szczególnie w przypadku miast tracących mieszkańców, do których należą Starachowice. Spadek liczby mieszkańców i starzenie się ludności są źródłem wielu wyzwań, m.in. dla rozwoju gospodarczego ze względu na stałe obniżanie się liczby osób w wieku produkcyjnym. Starachowice posiadają duży rynek pracy, przyciągający blisko 10 tys. pracowników spoza miasta dziennie. Wiele z tych osób chciałoby zamieszkać w Starachowicach, ale nie jest to możliwe z powodu ograniczonej oferty rynku mieszkaniowego i ograniczonej podaży mieszkań na wynajem. Zachęcenie nowych i młodych osób do osiedlenia się w Starachowicach powinno stać się priorytetem w rozwoju mieszkalnictwa. Rosnąca liczba osób starszych powoduje zaś konieczność rozbudowy zasobu mieszkaniowego o budynki spełniające szeroko pojęte wymogi dostępności – czytamy w Strategii gospodarowania i rozwoju mieszkalnictwa w Starachowicach do roku 2035 z uwzględnieniem wyzwań wynikających ze zmian demograficznych.

- Zasób mieszkaniowy w Starachowicach powstał głównie w okresie PRL-u. Są to w przeważnie wielorodzinne, pięcio-kondygnacyjne budynki niewyposażone w windy. Mieszkania posiadają bardzo małe metraże, które nie pozwalają na komfortowe zamieszkiwanie, zaś technologia wielkiej płyty, w której ich znaczna część powstała, uniemożliwia adaptację wnętrz do potrzeb z ograniczeniami fizycznymi. Strategia ma na celu wytyczenie kierunków rozwoju zasobu mieszkaniowego z uwzględnieniem wyzwań wynikających ze zmian demograficznych – podkreślają twórcy dokumentu strategicznego.Ostatnie aktualności

Publikacja podsumowująca projekt norweski

Projekt "Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego" dobiegł końca. Mamy zaszczyt przedstawić Państwu publikacje podsumowujące ponad dwuletni wysiłek, który […]

Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Starachowice z perspektywą do 2030 roku

Gmina Starachowice z dumą ogłasza zakończenie prac nad Miejskim Planem Adaptacji do Zmian Klimatu (MPA). Plan ten stanowi odpowiedź na […]

Powstała strategia Rozwoju Edukacji w Starachowicach

W ramach projektu norweskiego wspólnymi siłami Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miejskiego w Starachowicach powstała Strategia Rozwoju Edukacji. Ustalono następujące kierunki […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *