Wzmocnienie kompetencji kadr pedagogicznych starachowickich szkół, jak również pracowników samorządowych zakłada projekt realizowany w ramach pozyskanych funduszy norweskich.

W trakcie najbliższych tygodni przedstawiciele Gminy Starachowice wezmą udział w serii kursów dedykowanych pracownikom administracji samorządowej.

Z jednego z nich, prowadzonego przez specjalistów Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach pod hasłem „Komunikacja zewnętrzna – tworzenie pism, tworzenie informacji”, skorzystało kilkudziesięciu pracowników podzielonych na kilka grup szkoleniowych. Zajęcia odbywały się w październiku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Celem kształcenia było nabycie przez słuchaczy znajomości zasad poprawnego i zrozumiałego redagowania pism urzędowych i formowych oraz doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej, potrzebnych w życiu zawodowym tj. poprawności, sprawności, skuteczności i estetyki posługiwania się językiem polskim.

Zadanie jest finansowane w całości ramach projektu "Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego", finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (85%) oraz budżetu Państwa (15%).

Ostatnie aktualności

Newsletter projektu

Chcesz na bieżąco być informowany na temat wydarzeń, jakie są realizowane w ramach projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju […]

Architekci opracują koncepcje przebudowy szpitala

Zakończył się pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących stworzenia koncepcji urbanistycznej dla obszaru dawnego szpitala przy ul. Radomskiej w Starachowicach. Konsultacje […]

Przyszłość budynku „starego szpitala”

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące stworzenia koncepcji urbanistycznej dla obszaru dawnego szpitala przy ul. Radomskiej w Starachowicach. Konsultacje rozpoczęły się […]