Gmina Starachowice rozpoczęła prace nad kompleksowym opracowaniem Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Starachowice.

Zadanie jest w całości realizowane w ramach projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%) z Programu „Rozwój Lokalny”.

Wykonawcą zadania, w ramach przeprowadzonego postępowania, została APLAN MEDIA Sp. z o.o.. Wartość zamówienia opiewa na kwotę 59 040 zł brutto.

Przedmiotem zlecenia jest kompleksowe opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Starachowice, który powinien uwzględniać specyfikę miasta, potencjał turystyczny i gospodarczy Starachowic oraz powinien wskazywać na nowoczesne, rozwijające się miasto.

Wykonawca został zobowiązany do opracowania ankiety pozwalającej na ocenę diagnozy stanu marki Starachowice i jej postrzegania przez różne grupy odbiorców, przeprowadzenia spotkań fokusowych oraz konsultacji społecznych wypracowanego znaku marki.

Do obowiązków wykonawcy należy:

I. Opracowanie znaku marku

a) Opracowanie logo.
b) Opracowanie księgi znaku marki (opis idei znaku, wyglądu, konstrukcji, pola ochronnego, kolorystyki oraz zastosowanie logo na różnych tłach, przygotowanie wersji achromatycznych, a także przypadki użycia niedozwolonego).
c) Opracowanie hasła promocyjnego – hasło powinno wywołać pozytywne skojarzenie oraz wiązać się ze specyfiką miasta. Hasło należy przygotować w języku polskim oraz angielskim.
d) Połączenie oficjalnego znaku marki z logotypami miejskich jednostek organizacyjnych (np. Park Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji itd.).
e) Opracowanie znaku marki z uwzględnieniem napisu: „Patronat Prezydenta Miasta Starachowice”.

II. Opracowanie Księgi Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW):

a) Opracowanie procedur i oznaczeń graficznych stosowanych w komunikacji marki Starachowice
b) Opracowanie elementów Księgi SIW uwzględniających w szczególności:
- zaproszenia
- roll-up
- ścianka wystawiennicza (promocyjna)
- plakat – format A0
- teczka gratulacyjna A4: układ graficzny;
- dyplom uznaniowy – druk jednokolorowy;
- papier ozdobny;
- identyfikatory dla pracowników;
- tabliczki na drzwi w Urzędzie Miejskim;
- wzór tablic informacyjnych;
- koperta (mała – DL i C6, duża – C4);
- papier firmowy A4 (wersja pionowa i pozioma) – specjalny układ kompozycyjny znaku oraz danych teleadresowych wraz z krojem pisma, rozmiarem oraz kolorem, specjalna barwa znaku, format pliku: Microsoft Word, wersja polska i angielska;
- wizytówka - wersja polska i angielska;
- layout prezentacji PowerPoint (strona pierwsza i kolejne) – wersja polska i angielska;
- layout korespondencji mailowej (top i stopka e-mail);
- oficjalne tło do MS Teams i Zoom (wersja PL i ENG)

Elementem zamówienia jest także uwzględnienie w Księdze SIW identyfikacji wizualnej i propozycji materiałów promocyjnych (do 5 sztuk) Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice na podstawie przesłanego przez Zamawiającego logo MRM.

Idea znaku zawarta w Systemie Identyfikacji Wizualnej Miasta Starachowice powinna być zbudowana na podstawie herbu Miasta Starachowice jako najważniejszym elemencie budującym tożsamość mieszkańców z miastem.

Ostatnie aktualności

Projekt norweski. Wypełnij ankietę!

W związku z pracami nad podsumowaniem realizacji projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego […]

Dzień Młodzieży w Pałacyku za nami!

W piątek 5 kwietnia 2024 r. w Centrum Kreatywności Pałacyk odbył się Dzień Młodzieży, którego głównym tematem było zdrowie psychiczne. […]

Podsumowanie projektu

- Dla Starachowic projekt norweski okazał się szansą na to, żeby skutecznie zniwelować skutki niżu demograficznego i procesu migracji. To […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *