Przed nami drugi etap konsultacji społecznych dotyczących stworzenia koncepcji urbanistycznej dla obszaru dawnego szpitala przy ul. Radomskiej w Starachowicach. W czwartek (16 lutego) odbędą się warsztaty weryfikacyjne, a architekci zapowiadają prezentację wstępnych wizualizacji.

Starachowickie konsultacje odbywają się w formie warsztatów planowania partycypacyjnego metodą „Charette” w ramach projektu pn. „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz Budżetu Państwa. Konsultacje rozpoczęły się w styczniu i potrwają do 25 lutego.

Wizja lokalna

W pierwszym etapie konsultacji odbyła się tzw. część diagnostyczno-projektowa. Warsztaty rozpoczęły się od wspólnej wizyty na terenie budynku dawnej lecznicy miejskiej. W trakcie wspólnego spaceru omówiono uwarunkowania, przedstawiono potencjał i ewentualne problemy związane z lokalizacją oraz charakterystyką i stanem technicznym budynku szpitala.

Uczestnicy spotkania dyskutowali nad przyszłością tych terenów. Do dyskusji zaproszeni zostali również mieszkańcy Starachowic.

Spotkania z mieszkańcami

W styczniu odbyło się również spotkanie grupy roboczej. Przedstawiono wówczas wstępne założenia i przedyskutowano uwarunkowania i kierunki koncepcji urbanistycznej dla tego terenu. Uczestnicy warsztatów wypracowali już wstępne pomysły, które zostały szczegółowo omówione.

- Przez dwa dni udało nam się zrealizować wszystkie nasze plany. Po pierwsze udało nam się porozmawiać zarówno z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych jak i pracownikami Urzędu Miejskiego. Celem naszych rozmów było wspólne zastanowienie się nad tym jak w przyszłości ma wyglądać ta konsultowana przestrzeń. Dla nas szczególnie ważne były rozmowy z przedstawicielami starachowickiego TBS-u, który zapewne będzie realizatorem powstania osiedla mieszkaniowego w tym miejscu. Istotną kwestią naszych konsultacji był fakt, że na tym etapie musieliśmy niejako wykonać taki symboliczny krok wstecz i sprawdzić jakie są możliwości zagospodarowania terenu starego szpitala – podsumował styczniowy etap konsultacji Łukasz Pancewicz, architekt z firmy A2P2.

- Te rozmowy były dla nas bardzo ważne. Wracamy teraz do siebie z głowami pełnymi informacji i komentarzy. Mamy głowy „spuchnięte” od pomysłów i teraz zabieramy się za dalsze prace – podkreśliła Małgorzata Borys z MAM Architekci.

W lutym czas na wizualizacje

Teraz przyszedł czas na kolejne spotkanie. Już 16 lutego (czwartek) odbędzie się kolejna część warsztatów – tzw. weryfikacyjna. Spotkanie odbędzie się tradycyjnie w sali „Olimpia” w godzinach od 9-ej do 14-ej.

Podczas najbliższych warsztatów przedstawione zostaną uszczegółowione koncepcje odpowiadające wypracowanym w części diagnostyczno-projektowej kierunkom. Organizatorzy spotkania planują ponadto dyskusję nad plusami i minusami przedstawionej koncepcji oraz wspólną pracę nad wybranymi wariantami.

- Zaprezentujemy plusy i minusy każdego z przedstawionych wariantów naszej koncepcji urbanistycznej. Chcemy pokazać wizję powstania osiedla mieszkaniowego z bardzo dużym komponentem TBS-owym, z usługami społecznymi, ale jednocześnie takiego osiedla, na którego budowę będzie można pozyskać dofinansowanie ze środków rządowych. Chcemy oszacować jak najlepiej skalę możliwej zabudowy, ocenić te projekty, ale jednocześnie nie zamykać się na żadną z koncepcji – powiedział Łukasz Pancewicz.

Architekci zapowiadają również prezentację wstępnych wizualizacji dla tych pomysłów.

Zapraszamy mieszkańców

Przypominamy jednocześnie, iż konsultacje prowadzone są również w formie wyrażenia pisemnych opinii lub uwag na formularzu konsultacyjnym, dostarczonym do siedziby Urzędu Miejskiego w Starachowicach oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy: konsultacje@starachowice.eu do dnia 25 lutego 2023 r.

Formularz konsultacyjny jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta w Starachowicach, na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Starachowicach w zakładce Tablica ogłoszeń/Konsultacje społeczne oraz w formie papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Starachowicach.


Ostatnie aktualności

Projekt norweski. Wypełnij ankietę!

W związku z pracami nad podsumowaniem realizacji projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego […]

Dzień Młodzieży w Pałacyku za nami!

W piątek 5 kwietnia 2024 r. w Centrum Kreatywności Pałacyk odbył się Dzień Młodzieży, którego głównym tematem było zdrowie psychiczne. […]

Podsumowanie projektu

- Dla Starachowic projekt norweski okazał się szansą na to, żeby skutecznie zniwelować skutki niżu demograficznego i procesu migracji. To […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *