W październiku rozpoczął się kurs coachingowy dla starachowickich nauczycieli. Celem kształcenia jest rozszerzenie umiejętności społecznych, poznanie proces coachingu oraz jego podstawowych technik i możliwości ich zastosowania w oświacie. Efektem kształcenia będzie rozwój umiejętności coachingowych.

Zajęcia przez dwa miesiące będą odbywały się w Szkole Podstawowej nr 6, zaś w kolejnym okresie w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 9.

Plan szkolenia obejmuje m.in. kompetencje coachingowe, techniki i narzędzia coachingowe w pracy edukacyjnej, znaczenie inteligencji emocjonalnej w coachingu edukacyjnym, odkrywanie potencjału i wspieranie rozwoju uczniów oraz komunikację uczeń-nauczyciel-rodzic i budowanie relacji w dobie kryzysu.

Uczestnicy kursu, po jego realizacji, uzyskają wiedzę związaną z zagadnieniem coachingu. Będą potrafili posługiwać się wybranymi technikami coachingowymi w stawianiu i realizowaniu celów rozwojowych. Będą potrafili zastosować nowoczesne narzędzie wsparcia rozwoju w relacji nauczyciel – uczeń. Zdobędą umiejętności w zakresie wspomagania rozwoju wielu sfer życia zarówno ucznia, jak i własnych. Będą potrafili powiązać warunki osiągania celów z możliwościami uczestników relacji coachingowej.Kurs obejmuje 120 godzin zajęć dydaktycznych i zakończy się w styczniu 2023 r. Szkolenia są realizowane przez specjalistów z Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach - Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%).


Ostatnie aktualności

Zaglądamy do wnętrz Pałacyku

Po raz kolejny zaglądamy na budowę Pałacyku - miejsca, w którym mieszkańcy, młodzież, przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych będą mogli […]

Powstanie System Identyfikacji Wizualnej Miasta Starachowice

Gmina Starachowice rozpoczęła prace nad kompleksowym opracowaniem Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Starachowice. Zadanie jest w całości realizowane w ramach projektu […]

Czekamy na pierwsze wizualizacje terenu szpitala

Przed nami drugi etap konsultacji społecznych dotyczących stworzenia koncepcji urbanistycznej dla obszaru dawnego szpitala przy ul. Radomskiej w Starachowicach. W […]