W październiku rozpoczął się kurs coachingowy dla starachowickich nauczycieli. Celem kształcenia jest rozszerzenie umiejętności społecznych, poznanie proces coachingu oraz jego podstawowych technik i możliwości ich zastosowania w oświacie. Efektem kształcenia będzie rozwój umiejętności coachingowych.

Zajęcia przez dwa miesiące będą odbywały się w Szkole Podstawowej nr 6, zaś w kolejnym okresie w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 9.

Plan szkolenia obejmuje m.in. kompetencje coachingowe, techniki i narzędzia coachingowe w pracy edukacyjnej, znaczenie inteligencji emocjonalnej w coachingu edukacyjnym, odkrywanie potencjału i wspieranie rozwoju uczniów oraz komunikację uczeń-nauczyciel-rodzic i budowanie relacji w dobie kryzysu.

Uczestnicy kursu, po jego realizacji, uzyskają wiedzę związaną z zagadnieniem coachingu. Będą potrafili posługiwać się wybranymi technikami coachingowymi w stawianiu i realizowaniu celów rozwojowych. Będą potrafili zastosować nowoczesne narzędzie wsparcia rozwoju w relacji nauczyciel – uczeń. Zdobędą umiejętności w zakresie wspomagania rozwoju wielu sfer życia zarówno ucznia, jak i własnych. Będą potrafili powiązać warunki osiągania celów z możliwościami uczestników relacji coachingowej.Kurs obejmuje 120 godzin zajęć dydaktycznych i zakończy się w styczniu 2023 r. Szkolenia są realizowane przez specjalistów z Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach - Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%).


Ostatnie aktualności

Młodzieżowy Festiwal Obywatelski w Starachowicach

Dużym sukcesem okazał się pomysł organizacji pierwszego Młodzieżowego Festiwalu Obywatelskiego w Starachowicach. Frekwencja dopisała, a uczestnicy zgromadzeni w Amfiteatrze Parku […]

Przed nami Święto Młodzieży

W piątkowe południe starachowicki Park Miejski na kilka godzin zamieni się w niezwykłe miejsce. „Rządy w parku” przejmuje młodzież, która […]

Rusza Zielony Szkolny Budżet Partycypacyjny w Starachowicach

Starachowickie szkoły podstawowe to miejsce, w których można spotkać wielu kreatywnych i zaangażowanych młodych ludzi. To właśnie dla nich Gmina […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *