Centrum Kreatywności „Pałacyk” już otwarte. Ponad 12-miliona inwestycja zamieniająca zabytkowy budynek z 1922 roku w nowoczesną przestrzeń stworzoną do tworzenia, współpracy i wymiany doświadczeń wreszcie dobiegła końca. Od dziś budynek przy ulicy Konstytucji 3-go Maja zachęca wszystkich do odwiedzin i pobudzenia swojej kreatywności. W tym miejscu o swoich pomysłach opowiadać będzie zarówno młodzież jak i seniorzy. Do realizacji wielu marzeń zachęcać będą samorządowcy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy.

- Był ruiną, a jest nowoczesnym Centrum Kreatywności Pałacyk. Wspólnie z mieszkańcami oficjalnie otworzyliśmy nowe miejsce na mapie Starachowic. W zrewitalizowanym, ponad stuletnim budynku, powiększonym o nowo wybudowaną część, przestrzeń do współdziałania znajdą przedsiębiorcy, młodzież, społecznicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych. W Pałacyku stworzyliśmy niezwykłe, inteligentne miejsce dla wszystkich aktywnych starachowiczan. Środki na ten cel pozyskaliśmy z funduszy norweskich i europejskich. Jestem przekonany, że ta przestrzeń będzie tętniła życiem i pozytywną energią. Zapraszam do odwiedzin – powiedział Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek po oficjalnym otwarciu „Pałacyku”.

Taki jest Pałacyk

Centrum Kreatywności „Pałacyk" zlokalizowane jest przy ul. Konstytucji 3 Maja i tworzą go dwa obiekty.

Pierwszy to zabytkowy budynek z 1922 roku oraz nowowybudowany pawilon wraz z łącznikiem. Drugi to nowoczesne skrzydło z salą konferencją i przestrzeniami dla ludzi pełnych pomysłów.

Zabytkowy obiekt wyremontowano dzięki funduszom pozyskanym z programu „Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Natomiast nowe skrzydło, łącznik oraz zagospodarowanie otoczenia zostały sfinansowane z programu „Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%) z programu Rozwój Lokalny.

W części zabytkowej „Pałacyku" znajduje się kawiarnia oraz pomieszczenia udostępniane pod wynajem na prowadzenie działalności gospodarczej dla przedsiębiorców. W nowym pawilonie będą organizowane debaty, szkolenia, konsultacje, warsztaty, konferencje oraz spotkania mające na celu integrację, wymianę doświadczeń i współdziałanie.

- Oferta Centrum Kreatywności Pałacyk będzie się zmieniać w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe czy młodzież. Centrum Kreatywności Pałacyk to ogólnodostępne miejsce nastawione na stymulowanie kreatywności, przedsiębiorczości i integrację mieszkańców – podkreśla Iwona Tamiołło z Centrum Kreatywności.

Zaprojektowano przestrzeń

Dokładnie 2 maja 2022 roku podpisano umowę na realizację tej inwestycji. Jego wykonawcą był Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy z siedzibą w Kosowach koło Mielca. To właśnie wtedy ruszyły prace związane z rewitalizacją tego miejsca.

Wszystko zaczęło się od pracy rozbiórkowych. W obrębie działki stanowiącej teren inwestycji zlokalizowano w północno-zachodniej części murowaną piwnicę ziemną przeznaczoną do rozbiórki. Dodatkowo rozbiórce podlegały południowo-zachodnia i północna przybudówka budynku głównego, asfaltowe ciągi pieszo-jezdne i place oraz pozostałości fundamentowe po nie istniejących obiektach.

Potem przyszedł czas na kreatywne tworzenie pałacykowej przestrzeni.

- Bryłę „Pałacyku” rozbudowano o oranżerię od strony zachodniej i nowe skrzydło usytuowane po stronie północno-wschodniej, skomunikowane z obiektem istniejącym za pośrednictwem łącznika. Nie mogło zabraknąć również elementów małej architektury. Na terenie inwestycji rozmieszczono kosze na odpady stałe, a także ławki parkowe. Przebudowany i rozbudowany został układ ciągów pieszo-jezdnych, wewnętrznych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz drogi pożarowej. Od strony zachodniej utworzono miejsca postojowe dla samochodów osobowych – przypominają pracownicy Referatu Realizacji Inwestycji.

Uzbrojenia i ogrodzenia

Na potrzeby funkcjonowania inwestycji, zaprojektowano likwidację przyłączy istniejących i wykonanie przyłącza: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznego (zewnętrzna linia zasilająca), cieplnego.

Wykonano również nowe ogrodzenie oraz przeprowadzono renowację istniejącego na całym obrysie działki. Powstała również nowa brama wjazdowa i furtka wejściowa od strony ulicy Konstytucji 3-go Maja. Ogrodzenie od strony ulicy ma charakter reprezentacyjny. Istniejące słupki murowane z kamienia zostały pozostawione i poddane renowacji. Na pozostałych odcinkach wykonano ogrodzenie panelowe stalowe.

Od strony ulicy Konstytucji 3 Maja wykonano bramę stalowa automatyczna i 2 furtki stalowe. Od strony zachodniej powstały dwie furtki stalowe na dojściach do miejsc postojowych.

Teren Pałacyku oświetlono pojedynczymi oprawami parkowymi o wyglądzie dostosowanym do charakteru obiektu.

Budynek główny

Elewację budynku historycznego zaprojektowano jako tynkowane na gładko i malowane w kolorystyce złamanej bieli. Doświetlenie pomieszczeń zapewniły duże płaszczyzny okienne, które w „Pałacyku” utrzymano zgodnie z ich historyczną wielkością.

- Stolarkę drzwiową wykonano jako drewnianą, wzorowaną na zachowanych elementach historycznych, ale dostosowaną do wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej poprzez rezygnację z symetrycznych podziałów drzwi dwuskrzydłowych, bądź zastąpienie drzwi dwuskrzydłowych drzwiami jednoskrzydłowymi. W budynku zabytkowym utrzymano układ połaci dachowej kryjąc jednocześnie wszystkie połacie jednakową dachówką ceramiczną w kolorze ceglanym. Na poddaszu zapewniono doświetlenie przez małe okna dachowe lub okna umieszczone w lukarnach. Dach dobudowanej oranżerii wielospadowy – informuje Urząd Miejski.

Projektowane skrzydło

Rozbudowie budynku nadano charakter oddzielnego skrzydła skomunikowanego z budynkiem historycznym jedynie za pomocą niewielkiego łącznika. Bryła budynku posiada formę współczesną z dużymi przeszkleniami od strony południowej oraz rozwiązania, na których wzorować się będzie działalność prowadzona w budynku (Impact Hub). Wnętrza są otwarte, dwupoziomowe w formie antresol.

Nowe skrzydło mieści następujące pomieszczenia:

salę konferencyjno-wykładową na 100 osób,

zaplecze kuchenne z osobnym wejściem,

zaplecze sali konferencyjnej,

foyer,

toalety ogólnodostępne,

komunikację.

Projektowane skrzydło posiada wygląd współczesny Elewacja południowa wzbogacona elementami pionowymi (drewniane lub ażurowe panele) w układzie modularnym.

Obiektowi w jego nowej formie (w całości) nadano kształt zbliżony do litery „L”, o kącie rozwartym sytuując nowe skrzydło z tyłu budynku historycznego tak, by nie przysłaniało jego bryły w widoku frontalnym od strony ul. Konstytucji 3-go Maja i stwarzało wrażenie oddalania się od budynku 'Pałacyku".

Na wytworzonym w ten sposób „dziedzińcu” wewnętrznym zorganizowano, zadość czyniąc przepisom ochrony przeciwpożarowej drogę pożarową, dojazd i dojście do budynku głównego oraz nowego skrzydła. Miejsca parkingowe zlokalizowano po stronie zachodniej działki w granicy z przylegającą droga gminną, a miejsca dla niepełnosprawnych w północnej części działki.

Dostęp do całego kompleksu osobom niepełnosprawnym zapewniono poprzez odpowiednie ukształtowanie terenu przed budynkami oraz instalację wewnątrz „Pałacyku” i nowego skrzydła dźwigu osobowego przeznaczonego do transportu osób niepełnosprawnych.

Zestawienie kosztów

Całkowity koszt zadania związanego z „Przebudową i rozbudową z przystosowaniem do nowej funkcji obiektu kubaturowego, zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 15, tzw. „Pałacyku” wraz z zagospodarowaniem terenu” to łącznie prawie 12,5 miliona złotych. Zadanie to było realizowane w ramach dwóch tytułów inwestycyjnych:

Budynek Główny:

- Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”

Nowe skrzydło i łącznik:

- Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego, projekt finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%).

Koszty związane z budową budynku głównego to prawie 4 miliony złotych. Najważniejszym kosztem w tej pozycji były roboty budowlane o wartości około 3,5 miliona złotych. Na ten cel Gmina pozyskała dodatkowe wsparcie – tzw. „środki covidowe” w wysokości około 354 tysięcy złotych. Kolejne ponad 53 tysiące złotych to wydatki przeznaczone na nadzory inwestorskie, autorskie i opracowanie dokumentacji projektowej małej gastronomii.

Te koszty wartościami netto, na które w związku z planowanym 100 % wydzierżawieniem tego budynku został odzyskany VAT. Gmina z tego tytułu uzyskała zwrot w wysokości 589 tysięcy złotych.

Koszty związane z budową nowego skrzydła i łącznika to około 7,8 mln złotych. Roboty budowlane oraz koszty związane z wydaniem niezbędnych decyzji czy świadectwa charakterystyki energetycznej to około 7,6 mln złotych. Te zadania były w całości finansowane ze środków projektowych Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%).

Ze środków własnych sfinansowano koszty związane z dokumentacją projektową oraz nadzorem inwestorskim (ponad 232 tysiące złotych).

Dodatkowo w ramach środków norweskich zakupiono podest sceniczny (12,4 tys zł) oraz monitor i kosze na śmieci – razem około 20 tys. złotych. W ramach rewitalizacji zakupiono monitor (2 tys. zł).

W ramach realizacji tego zadania przeznaczono również około 591 tysięcy złotych na wyposażenie obiektu. Na liście kosztów związanych z budową przestrzeni „pałacykowej” należy również wskazać koszty związane z budową i rozbudową sieci internetowej – ok. 200 tysięcy złotych.

Prace zakończono w dniu 30 listopada 2023 roku. Protokół odbiorczy podpisano w dniu 28 grudnia 2023 roku. 26 marca 2024 „Pałacyk” został oficjalnie otwarty.

Ostatnie aktualności

Projekt norweski. Wypełnij ankietę!

W związku z pracami nad podsumowaniem realizacji projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego […]

Dzień Młodzieży w Pałacyku za nami!

W piątek 5 kwietnia 2024 r. w Centrum Kreatywności Pałacyk odbył się Dzień Młodzieży, którego głównym tematem było zdrowie psychiczne. […]

Podsumowanie projektu

- Dla Starachowic projekt norweski okazał się szansą na to, żeby skutecznie zniwelować skutki niżu demograficznego i procesu migracji. To […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *