Od 6 września 2022 roku zmianie ulegają godziny dyżurów Asystenta międzykulturowego, Inny Mekhedy pełnionych dla mieszkańców Starachowic (obcokrajowców).

Aktualne terminy dyżurów (od 6 września 2022 r.):

we wtorki (godz. 13:00-15:30) w Urzędzie Miejskim – stanowisko nr 4 w Biurze Obsługi Mieszkańca
w czwartki (godz. 13:00-15:00) w Centrum Usług Społecznych – Majówka 21A

Z Asystentem międzykulturowym można kontaktować się także telefonicznie: 884 025 035 oraz mailowo: inna.mekheda@starachowice.eu.

Przypomnijmy, że Asystent międzykulturowy realizuje zadania związane ze wsparciem dla cudzoziemców.

Umowa o pracę (3/4 etatu) jest realizowana w całości z projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (85%) oraz Budżetu Państwa (15%).

Dodatkowe obowiązki:

- współpraca z partnerem projektu – Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach w zakresie działań dla cudzoziemców,
- wsparcie cudzoziemców w procesie adaptacji i integracji społ. poprzez udzielanie informacji, poradnictwa,
- asystowanie przy formalnościach związanych z najmem mieszkania, rynkiem pracy, założeniem działalności gospodarczej, ofertą edukacyjną i kulturalną, systemem opieki zdrowia itp.,
- animowanie wydarzeń oraz projektów nakierowanych na integrację ze społecznością lokalną w ramach projektu,
- współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej, partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i gospodarczymi oraz innymi podmiotami w ramach projektu,
- wspieranie procesów edukacyjnych, w tym nauki języka polskiego i kultury polskiej,
- podejmowanie działań mających na celu integrację cudzoziemców.Ostatnie aktualności

Zaglądamy do wnętrz Pałacyku

Po raz kolejny zaglądamy na budowę Pałacyku - miejsca, w którym mieszkańcy, młodzież, przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych będą mogli […]

Powstanie System Identyfikacji Wizualnej Miasta Starachowice

Gmina Starachowice rozpoczęła prace nad kompleksowym opracowaniem Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Starachowice. Zadanie jest w całości realizowane w ramach projektu […]

Czekamy na pierwsze wizualizacje terenu szpitala

Przed nami drugi etap konsultacji społecznych dotyczących stworzenia koncepcji urbanistycznej dla obszaru dawnego szpitala przy ul. Radomskiej w Starachowicach. W […]