Już w przyszłym tygodniu rozpoczną się konsultacje społeczne, przeprowadzone w formie warsztatów planowania partycypacyjnego metodą „Charette”, dotyczące stworzenia koncepcji urbanistycznej dla obszaru dawnego szpitala przy ul. Radomskiej w Starachowicach.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do podzielenia się opiniami na temat przyszłości terenu dawnego szpitala przy ul. Radomskiej w Starachowicach. Konsultacje będą przebiegać zgodnie z załączonym zarządzeniem 5/2023 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 5.01.2023 roku.

Zapraszamy na otwarte spotkania z projektantami w Sali Olimpia Urzędu Miejskiego przy ul. Radomskiej 45:

  • 18 stycznia 2023 r. w godzinach 17:00-19:00 – zbieranie uwag i komentarzy
  • 16 lutego 2023 r. w godzinach 17:00-19:00 – przedstawienie wstępnych koncepcji

Opinie i uwagi można także zgłaszać do 25 lutego 2023 r.:

  • mailowo na adres konsultacje@starachowice.eu
  • telefonicznie pod numerem 517 587 600 (w środy w godzinach 16:00-18:00)

Konsultacje odbędą się w ramach projektu pn. „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%).

Link: Zarządzenie 5/2023


Ostatnie aktualności

Newsletter projektu

Chcesz na bieżąco być informowany na temat wydarzeń, jakie są realizowane w ramach projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju […]

Architekci opracują koncepcje przebudowy szpitala

Zakończył się pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących stworzenia koncepcji urbanistycznej dla obszaru dawnego szpitala przy ul. Radomskiej w Starachowicach. Konsultacje […]

Przyszłość budynku „starego szpitala”

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące stworzenia koncepcji urbanistycznej dla obszaru dawnego szpitala przy ul. Radomskiej w Starachowicach. Konsultacje rozpoczęły się […]