W pierwszych dniach października odbyły się ostatnie warsztaty kursu ekologicznego w ramach oferty "EKO-szkoła – pilotażowy program edukacji ekologicznej". Kurs realizowany był w ramach projektu pn. "Kierunek Przyszłość Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego", współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%) i przeznaczony był dla nauczycieli nauk przyrodniczych oraz przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Kurs został zrealizowany przez wykładowców z Politechniki Warszawskiej i podzielony na trzy części, podczas których prowadzący skupili się na najważniejszych zagadnieniach związanych z ekologią, nie tylko za pomocą teorii, ale również praktyki.Pierwsze warsztaty ekologiczne odbyły się 17 września w Szkole Podstawowej nr 11 w Starachowicach. W trakcie wykładów kadra pedagogiczna zapoznała się z funkcjonowaniem i charakterystyką środowiska przyrodniczego. Prowadzący zaprezentowali strukturę i organizację układów ekologicznych funkcjonujących w przestrzeni, a także cykle biogeochemiczne, w tym czynniki środowiska ograniczające występowania organizmów.

Poruszona została również problematyka degradacji środowiska przyrodniczego i wpływu na życie człowieka. W szczególności kwestia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz tak aktualne w obecnych realiach Polski zanieczyszczenie wód. Wykładowcy wraz z uczestnikami kursu pochylili się nad skutkami tych zanieczyszczeń oraz metodami, jakich należy użyć, aby zapobiec ich dalszej progresji oraz za pomocą jakich środków radzić sobie z istniejącymi trudnościami. Ważnym aspektem był temat stanu środowiska przyrodniczego w kontekście rozmieszczenia przestrzennego i rozwoju organizmów żywych. Prowadzący zapytali uczestników, co sądzą o obecnym stanie środowiska w Polsce, polityce ekologicznej Polski i Unii Europejskiej, a także o zmianach klimatu i ich skutkach.Na kolejnych warsztatach, odbywających się ponownie w Szkole Podstawowej nr 11 w Starachowicach, poruszono temat ochrony przyrody oraz środowiska. Uczestnicy warsztatów poznali podstawowe różnice pomiędzy tymi dwoma pojęciami. Omówione zostały najważniejsze formy ochrony przyrody tj. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty i pomniki przyrody, obszary Natury 2000 czy ochrona gatunkowa.

Jako przykłady posłużyły starachowickie pomniki przyrody: Dąb szypułkowy który rośnie przy Al. Armii Krajowej, przy zbiegu alejek, w sąsiedztwie fontanny, a także obszar Natura 2000 „Uroczyska Lasów Starachowickich" znajdujące się koło zalewu Lubianka. Zebrani dyskutowali na temat działań, jakie kadra pedagogiczna może podjąć wspólnie z uczniami w kierunku ochrony środowiska. Warsztaty zostały zakończone quizem złożonym z ciekawostek odnoszących się do omawianych zagadnień.Ostatnie warsztaty odbyły się w siedzibie Politechniki Warszawskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii. Uczestnicy kursu odwiedzili mury jednej z warszawskich uczelni, gdzie wspólnie z prowadzącymi skupili się na praktycznym zastosowaniu wcześniej uzyskanych informacji. Zajęcia praktycznie dotyczyły takich zagadnień, jak ochrona gleby, zmian klimatu czy zielonej infrastruktury. Uczestnicy poznali odpowiedź na pytania: czy opłaca się sadzić drzewa? jaka ulica jest lepsza zazieleniona czy zabetonowana? ile warte jest drzewo?

Na przykładzie szkoły i innych instytucji edukacyjnych zostały zaproponowane rozwiązania z zakresu zielonej infrastruktury, jakie można wprowadzić w szkole, w domu oraz w mieście. Ważny elementem tych warsztatów, na którym skupili się uczestnicy, było zagadnienie EKO-ucznia. Nauczyciele zaproponowali działania, które może podejmować uczeń, aby prowadzić ekologiczny styl życia. Na warsztatach uczestnicy dowiedzieli się: jak postępuje EKO-uczeń?, jak postępuje EKO-klasa?. Jedną z zaproponowanym form aktywizowania było stworzenie „legitymacji ekoucznia”, w której każdy będzie mógł uzyskiwać kolejne sprawności poprzez wykonywanie działań – np. segregowanie śmieci, zbieranie odpadów elektronicznych, udział w Dniu Ziemi itp. Spotkanie zakończyło się wyjściem terenowym, podczas którego uczestnicy mogli w praktyce zobaczyć rodzaje aktywności podejmowane w celu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.Ostatnie aktualności

Projekt norweski. Wypełnij ankietę!

W związku z pracami nad podsumowaniem realizacji projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego […]

Dzień Młodzieży w Pałacyku za nami!

W piątek 5 kwietnia 2024 r. w Centrum Kreatywności Pałacyk odbył się Dzień Młodzieży, którego głównym tematem było zdrowie psychiczne. […]

Podsumowanie projektu

- Dla Starachowic projekt norweski okazał się szansą na to, żeby skutecznie zniwelować skutki niżu demograficznego i procesu migracji. To […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *