Za nami kolejna już edycja akcji „Eko-choinka” organizowanej przez Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach oraz Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura. Happening ekologiczno-plastyczny skierowany był do uczniów I-III szkół podstawowych.

- Promowanie postaw ekologicznych jest niezwykle ważne. Bardzo nas cieszy, że świadomość w tym temacie ciągle rośnie. Widząc prace przygotowane przez młodych uczniów starachowickich szkół nabieramy przekonania, że edukacja to najlepsza droga do zbudowania poczucia odpowiedzialności za otaczające nas środowisko naturalne- powiedziała Elżbieta Gralec, Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych.


Wydarzenie ma na celu m.in. promowanie i utrwalanie zasad gospodarowania odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem segregacji i odzysku surowców wtórnych. Organizatorzy chcą także kształtować wśród młodych ludzi postawy ekologiczne i odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego. Happening ma również przyczynić się do rozwoju umiejętności plastycznych uczestników jak i promowania tradycji świątecznych.


Szkoły podstawowe do udziału w happeningu wystawiały jedną klasę jako reprezentantów. W tym roku w wydarzeniu udział wzięły: Szkoła Podstawowa Nr 11, która w tym roku zdobyła miano Eko-szkoły, Szkoła Podstawowa Nr 1 oraz Społeczna Szkoła Podstawowa STO.


Zadaniem było przygotowanie ozdób choinkowych z odpadów segregowanych oraz krótkiej prezentacji surowców, z których powstały. Ozdoby będą wyeksponowane na przygotowanej przez organizatorów choince, która stanęła na sali konferencyjnej Olimpia w Urzędzie Miasta Starachowice


Wszyscy uczestnicy happeningu zostali obdarowani specjalnie przygotowanymi na tę okazję upominkami.


Przy organizacji happeningu korzystano ze środków z Projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” współfinansowanego przez Norwegię w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (85%) oraz Budżetu Państwa (15%) z Programu Rozwój Lokalny.

Ostatnie aktualności

Newsletter projektu

Chcesz na bieżąco być informowany na temat wydarzeń, jakie są realizowane w ramach projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju […]

Architekci opracują koncepcje przebudowy szpitala

Zakończył się pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących stworzenia koncepcji urbanistycznej dla obszaru dawnego szpitala przy ul. Radomskiej w Starachowicach. Konsultacje […]

Przyszłość budynku „starego szpitala”

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące stworzenia koncepcji urbanistycznej dla obszaru dawnego szpitala przy ul. Radomskiej w Starachowicach. Konsultacje rozpoczęły się […]