Kolejny punkt na mapie miasta, niszczejący od lat budynek Pałacyku, ma szansę odzyskać dawny blasku i ponownie stać się tętniącym życiem miejscem spotkań.

„Impact Hub”, czyli inkubator myśli społecznej – nowe oblicze Pałacyku. Będzie to miejsce, w którym mieszkańcy, młodzież, przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych będą mogli się spotykać, organizować wystawy i inne cykliczne wydarzenia.

– Stworzymy tu przestrzeń dla współdziałania, integracji, wymiany doświadczeń i wzajemnego uczenia się od siebie przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, liderów społecznych i  młodzieży – informuje Prezydent Miasta Marek Materek.

Pałacyk został wybudowany w 1922 roku. Jak na ówczesne czasy był to budynek bardzo okazały, a budowany był z przeznaczeniem na mieszkanie dyrektora starachowickiej Fabryki Amunicji. Szefowie Zakładów Starachowickich mieszkali tam do 1939 roku. Po wojnie budynek zaczął stopniowo popadać w ruinę. Potem kolejno wprowadzały i wyprowadzały się z niego różne instytucje. W budynku m.in. przez blisko ćwierć wieku mieściło się Przedszkole Miejskie, które zostało zamknięte na początku lat 90.

Na cel tej inwestycji Gmina Starachowice zabezpieczyła ponad 12 mln zł. Źródła finansowania pochodzą z dwóch różnych programów. Budynek główny będzie finansowany z programu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego 2014-2020). Nowe skrzydło, Łącznik, Zagospodarowanie otoczenia zostaną sfinansowane z programu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” (w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021).

– Dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym zrewitalizujemy budynek pałacyku, w którym swoje siedziby będą mieć starachowickie organizacje pozarządowe i  firmy – informuje Prezydent Miasta Marek Materek. – Chcemy tu stworzyć miejsce, w którym wszystkie instytucje, organizacje i firmy działające w Starachowicach będą się spotykały, integrowały i  wymieniały doświadczeniami. Starachowiczanie doskonale znają to miejsce i wspominają je z sentymentem. Bardzo się ucieszą, że ponownie oddamy ten budynek do użytku.

W  pierwszej kolejności, w ramach inwestycji, konieczna jest rozbiórka dwóch historycznie późniejszych przybudówek przy Pałacyku. Następnie budynek zostanie rozbudowany o nowe skrzydło usytuowane po stronie północno-wschodniej, skomunikowane z  obiektem istniejącym za pośrednictwem łącznika.

W wyniku zaplanowanej przebudowy powstanie nowa przestrzeń. W części historycznej budynku zaplanowano: w obrębie piwnic – pomieszczenia technicznej, obsługi budynku, w obrębie parteru -kawiarnia z zapleczem i oranżerią, punkt informacji, sala biurowo-ekspozycyjna, toalety personelu oraz toalety ogólnodostępne, w obrębie I piętra – pomieszczenie organizacji pozarządowych, dwa pomieszczenia biurowe, pomieszczenie gospodarcze oraz toalety ogólnodostępne.

Na parterze budynku będą zlokalizowane: sala konferencyjno-wykładowa na 100 osób, zaplecze sali konferencyjnej, foyer oraz szatnia i toalety ogólnodostępne.

Na pierwszym piętrze zlokalizowana będzie komunikacja i pomieszczenia do wynajęcia.

Dostęp do całego kompleksu osobom niepełnosprawnym zostanie zapewniony poprzez podjazdy oraz dźwigi lub podnośniki osobowe.