Starachowickie szkoły podstawowe to miejsce, w których można spotkać wielu kreatywnych i zaangażowanych młodych ludzi. To właśnie dla nich Gmina Starachowice uruchamia we wrześniu nową inicjatywę pn. Eko-Budżet, realizowaną w ramach projektu pn. „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%) z Programu Rozwój Lokalny.

Co to jest Zielony Szkolny Budżet Partycypacyjny, czyli Eko-Budżet?

Zielony Szkolny Budżet Partycypacyjny to proces, w którym o przeznaczeniu środków budżetowych decyduje społeczność szkolna. Uczniowie i uczennice zgłaszają pomysły, tworzą projekty, a następnie sami wybierają te, które ich zdaniem są najbardziej atrakcyjne i potrzebne. Eko-Budżet ma charakter partycypacyjny, daje uczniom szkół podstawowych możliwość składania propozycji zadań, które mogą być sfinansowane z budżetu projektu, a także możliwość wyrażenia opinii swoich opinii na temat zgłoszonych projektów. Warto zaznaczyć, że realizacja każdego projektu wymaga od młodzieży ważnych umiejętności: diagnozowania potrzeb, planowania i dobrej pracy zespołowej, umiejętności organizacyjnych.

Do kogo skierowany jest Zielony Szkolny Budżet Obywatelski?

Eko-Budżet jest przedsięwzięciem mającym na celu zaangażowanie uczniów szkół podstawowych, której organem prowadzącym jest Gmina Starachowice w proces zarządzania swoją przestrzenią szkolną, edukację ekologiczną oraz pobudzenie ich aktywności obywatelskiej.

Eko-Budżet jest organizowany od września 2023 r. do kwietnia 2024 r. w następujących szkołach podstawowych:

- Szkoła Podstawowa nr 1
- Szkoła Podstawowa nr 2
- Szkoła Podstawowa nr 6
- Szkoła Podstawowa nr 9
- Szkoła Podstawowa nr 10
- Szkoła Podstawowa nr 11
- Szkoła Podstawowa nr 12
- Szkoła Podstawowa nr 13

Uczniowie powyższych szkół mogą składać następujące typy projektów:

- zakup (sprzętu oraz wyposażenia przestrzeni na terenie szkoły),
- inwestycje (np. drobne remonty),
- wydarzenia i inicjatywy (np. warsztaty, szkolenia, eventy, pikniki, konkursy, festiwale itd.).

Projekty muszą obowiązkowo nawiązywać do tematyki ekologicznej!Ile wynosi budżet projektu?

W Eko-Budżecie na realizację zwycięskich projektów zabezpieczonych jest po 5 250,00 złotych brutto na jedną szkołę (maksymalnie 1750,00 zł na jeden projekt).

Kto zarządza Eko-budżetem?

Eko-Budżetem zarządza Miejski Zespół Koordynujący, składającym się z 3 przedstawicieli Urzędu Miejskiego, powołanych przez Prezydenta Miasta, 3 radnych Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice, oraz 1 przedstawiciela danej szkoły (dyrektora placówki lub osoby przez niego wyznaczonej).

Powołane zostaną również Szkolne Zespoły Koordynujące (SZK), które będą składać się z 4 przedstawicieli: dyrektora, nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora, przedstawiciela samorządu uczniowskiego oraz 1 przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice.

Warto zaznaczyć, iż cała procedura realizacji Eko-Budżetu została wypracowana przez przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice na szeregu warsztatów z edukacji obywatelskiej oraz design thinking.

Dlaczego warto realizować Zielony Szkolny Budżet Partycypacyjny?

Zielony Szkolny budżet ulepsza przestrzeń i funkcjonowanie szkoły, a także rozwija osoby w niego zaangażowane. Dla dyrekcji szkół największą korzyścią jest możliwość usłyszenia o niewypowiedzianych wcześniej potrzebach uczniów, a także odpowiedzenia na nie. Szkolny budżet to także lekcja współdecydowania o działaniach realizowanych na terenie szkoły. W procesie tym liczy się wspólna rzetelna diagnoza potrzeb oraz poszukiwanie optymalnych rozwiązań. Udział w szkolnym budżecie to również dobra okazja, aby zaszczepić w uczniach i uczennicach poczucie wpływu na to, jak szkoła funkcjonuje i co się w niej dzieje, oraz przekonanie, że warto się angażować. Fenomen zielonego szkolnego budżetu polega też na tym, że integruje i uczy współpracy z rówieśnikami, nauczycielami oraz pracownikami administracyjnymi. Przy okazji szkolnego budżetu uczniowie uczą się na temat finansów, a szacując koszt swoich projektów, zaczynają dostrzegać, jakie możliwości i ograniczenia wiążą się z określonymi kwotami. Proces ten jest praktycznym uzupełnieniem nauki przedsiębiorczości w szkole.

Szczegóły odnośnie realizacji Eko-Budżetu znajdują się w Regulaminie.

Regulamin_ZSBP_starachowice.pdf

Formularz_zgloszeniowy.docx

Harmonogram_ZSBP.pdf

karta_weryfikacji_projektu.pdf

Karta_do_głosowania.pdf

Ostatnie aktualności

Projekt norweski. Wypełnij ankietę!

W związku z pracami nad podsumowaniem realizacji projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego […]

Dzień Młodzieży w Pałacyku za nami!

W piątek 5 kwietnia 2024 r. w Centrum Kreatywności Pałacyk odbył się Dzień Młodzieży, którego głównym tematem było zdrowie psychiczne. […]

Podsumowanie projektu

- Dla Starachowic projekt norweski okazał się szansą na to, żeby skutecznie zniwelować skutki niżu demograficznego i procesu migracji. To […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *