Prezydent Miasta Starachowice zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji znaku marki przygotowanych w trakcie kompleksowego opracowania Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Starachowice.

Konsultacje rozpoczęły się 28 kwietnia i potrwają do 4 maja 2023 r. Są one prowadzone w ramach projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa w ramach Programu „Rozwój Lokalny”.

Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii, oczekiwań i sugestii w zakresie zaprezentowanych propozycji znaku marki oraz ich wykorzystania w przestrzeni publicznej.

Konsultacje są prowadzone w formie:

- otwartego spotkania z osobami zainteresowanymi, które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2023 r., w godzinach 16:00-17:30 w Sali Olimpia Urzędu Miejskiego w Starachowicach,

- wyrażenia pisemnych opinii lub uwag na formularzu konsultacyjnym, dostarczonym do siedziby Urzędu Miejskiego w Starachowicach oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy: konsultacje@starachowice.eu do dnia 4 maja 2023 r.

Formularz konsultacyjny jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta w Starachowicach www.starachowice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Zarządzenie Prezydenta nr 192/2023

Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Formularz konsultacyjny

Prezentacja - rebranding logotypu Miasta Starachowice

Wykonawcą zadania, w ramach przeprowadzonego postępowania, została APLAN MEDIA Sp. z o.o.

Przedmiotem zlecenia jest kompleksowe opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Starachowice, który powinien uwzględniać specyfikę miasta, potencjał turystyczny i gospodarczy Starachowic oraz powinien wskazywać na nowoczesne, rozwijające się miasto.

Wykonawca został zobowiązany do opracowania ankiety pozwalającej na ocenę diagnozy stanu marki Starachowice i jej postrzegania przez różne grupy odbiorców, przeprowadzenia spotkań fokusowych oraz konsultacji społecznych wypracowanego znaku marki.

Do obowiązków wykonawcy należy:

I. Opracowanie znaku marku

a) Opracowanie logo.
b) Opracowanie księgi znaku marki (opis idei znaku, wyglądu, konstrukcji, pola ochronnego, kolorystyki oraz zastosowanie logo na różnych tłach, przygotowanie wersji achromatycznych, a także przypadki użycia niedozwolonego).
c) Opracowanie hasła promocyjnego – hasło powinno wywołać pozytywne skojarzenie oraz wiązać się ze specyfiką miasta. Hasło należy przygotować w języku polskim oraz angielskim.
d) Połączenie oficjalnego znaku marki z logotypami miejskich jednostek organizacyjnych (np. Park Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji itd.).
e) Opracowanie znaku marki z uwzględnieniem napisu: „Patronat Prezydenta Miasta Starachowice”.

II. Opracowanie Księgi Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW):

a) Opracowanie procedur i oznaczeń graficznych stosowanych w komunikacji marki Starachowice
b) Opracowanie elementów Księgi SIW uwzględniających w szczególności:
- zaproszenia
- roll-up
- ścianka wystawiennicza (promocyjna)
- plakat – format A0
- teczka gratulacyjna A4: układ graficzny;
- dyplom uznaniowy – druk jednokolorowy;
- papier ozdobny;
- identyfikatory dla pracowników;
- tabliczki na drzwi w Urzędzie Miejskim;
- wzór tablic informacyjnych;
- koperta (mała – DL i C6, duża – C4);
- papier firmowy A4 (wersja pionowa i pozioma) – specjalny układ kompozycyjny znaku oraz danych teleadresowych wraz z krojem pisma, rozmiarem oraz kolorem, specjalna barwa znaku, format pliku: Microsoft Word, wersja polska i angielska;
- wizytówka - wersja polska i angielska;
- layout prezentacji PowerPoint (strona pierwsza i kolejne) – wersja polska i angielska;
- layout korespondencji mailowej (top i stopka e-mail);
- oficjalne tło do MS Teams i Zoom (wersja PL i ENG)

Elementem zamówienia jest także uwzględnienie w Księdze SIW identyfikacji wizualnej i propozycji materiałów promocyjnych (do 5 sztuk) Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice na podstawie przesłanego przez Zamawiającego logo MRM.

Idea znaku zawarta w Systemie Identyfikacji Wizualnej Miasta Starachowice powinna być zbudowana na podstawie herbu Miasta Starachowice jako najważniejszym elemencie budującym tożsamość mieszkańców z miastem.

Zadanie jest w całości realizowane w ramach projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa w ramach Programu „Rozwój Lokalny”.

Ostatnie aktualności

Młodzieżowy Festiwal Obywatelski w Starachowicach

Dużym sukcesem okazał się pomysł organizacji pierwszego Młodzieżowego Festiwalu Obywatelskiego w Starachowicach. Frekwencja dopisała, a uczestnicy zgromadzeni w Amfiteatrze Parku […]

Przed nami Święto Młodzieży

W piątkowe południe starachowicki Park Miejski na kilka godzin zamieni się w niezwykłe miejsce. „Rządy w parku” przejmuje młodzież, która […]

Rusza Zielony Szkolny Budżet Partycypacyjny w Starachowicach

Starachowickie szkoły podstawowe to miejsce, w których można spotkać wielu kreatywnych i zaangażowanych młodych ludzi. To właśnie dla nich Gmina […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *