Pracownicy Urzędu Miejskiego poszerzali swoją wiedze z zakresu Prawa zamówień publicznych w świetle najnowszych uregulowań prawnych w tym projektach dofinansowanych z UE. Szkolenia zostały zrealizowane w ramach projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%).

Celem szkolenie było przekazanie uczestnikom wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków w zakresie zamówień publicznych. Szczególny nacisk został położony na wiedzę merytoryczną i zajęcia praktyczne bezpośrednio związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia. Udział w szkoleniu pozwolił uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności, dzięki aktywnym warsztatom realizowanym w kameralnych grupach.

Program szkolenia przygotowany został z myślą o osobach, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także dla osób które rozpoczynają pracę w tym zakresie.

Ostatnie aktualności

Newsletter projektu

Chcesz na bieżąco być informowany na temat wydarzeń, jakie są realizowane w ramach projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju […]

Architekci opracują koncepcje przebudowy szpitala

Zakończył się pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących stworzenia koncepcji urbanistycznej dla obszaru dawnego szpitala przy ul. Radomskiej w Starachowicach. Konsultacje […]

Przyszłość budynku „starego szpitala”

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące stworzenia koncepcji urbanistycznej dla obszaru dawnego szpitala przy ul. Radomskiej w Starachowicach. Konsultacje rozpoczęły się […]