Utworzenie zielonych enklaw - wiklinowych szałasów i zielonych labiryntów, ogródków fenologicznych, zaplanowanie nowych nasadzeń czy założenie ogródków uprawianych przez dzieci z gatunkami roślin charakterystycznymi dla poszczególnych pór roku - między innymi te zadania zostały wpisany w nowy projekt realizowany przez Gminę Starachowice.

„Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania zielonych ogrodów przy miejskich szkołach podstawowych w Starachowicach” obejmuje zagospodarowanie przestrzeni przy pięciu starachowickich placówkach oświatowych:

  • Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Jana Pawła II
  • Szkole Podstawowej nr 6 im. Obrońców Westerplatte
  • Szkole Podstawowej nr 9 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej
  • Szkole Podstawowej nr 10 im. Szarych Szeregów
  • Szkole Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego


We wtorek, 2 sierpnia br. odbyły się pierwsze konsultacje dot. tego zadania, w których uczestniczyli Zastępca Prezydenta Miasta Marcin Gołębiowski, Architekt Miejski Marcin Bednarczyk, przedstawiciele dyrekcji szkół i wykonawcy zadania - firmy Projektowanie Terenów Zieleni Dominika Karbowniczek, której oferta została w postępowaniu wybrana jako najkorzystniejsza.

Zamówienie jest w całości realizowane w ramach projektu „Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%).

Przedmiotem zadania jest opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania zielonych ogrodów przy miejskich szkołach podstawowych w Starachowicach wraz z uzyskaniem zgłoszeń i decyzji umożliwiających ich realizację według obowiązujących przepisów, z dołączeniem niezbędnych uzgodnień i opinii.Zgodnie z zawartą umową, koncepcja oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma zawierać następujące elementy:

1. Inwentaryzację gatunków roślin, w tym cennych przyrodniczo.
2. Usuniecie (wycięcie) z terenu placówki roślin trujących i szkodliwych.
3. Zaplanowanie nowych nasadzeń roślinności przyjaznych alergikom.
4 .Tworzenie zielonych enklaw tj. wiklinowe szałasy, zielone labirynty.
5. Utworzenie ścieżek korekcyjnych.
6. Stworzenie ogródków fenologicznych.
7. Założenie ogródków uprawianych przez dzieci z symbolicznymi gatunkami roślin charakterystycznymi dla poszczególnych pór roku.
8. Budowę urządzeń zabawowych i elementów małej architektury związanej z zielenią, takiej jak pergole, trejaże, murki oporowe, drewniane ławki i leżaki – wymagane zgłoszenie robót budowlanych.
9. Zaplanowanie prac pielęgnacyjno - ratownicznych dla roślin na działce i tych planowanych.
10. Zastosowanie naturalnych elementów sprzyjających do nawiązywania kontaktu z przyrodą oraz pobudzających kreatywność (brak gotowych zabawek przeznaczonych do jednej czynności).
11. Ogród ma być dostępny zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych (lokalnej społeczności).- Chcemy, by otoczenie szkół zyskało nowe oblicze. Poprzez zagospodarowanie niewykorzystanych dotąd powierzchni i uporządkowanie funkcjonującej już zieleni, zyskamy nie tylko nowe, estetyczne tereny zielone, ale także przestrzeń do edukacji ekologicznej dzieci ze starachowickich szkół. To projekt, który niesie za sobą wiele korzyści. Z jednej strony naszym celem jest stworzenie ładnych dla oka miejsc rekreacji oraz wypoczynku dla młodszych i starszych mieszkańców, z drugiej zaś zachęcenie uczniów do wspólnego dbania o ogrody, które powstaną wokół placówek - mówi Zastępca Prezydenta Miasta Marcin Gołębiowski.

Zespół architektów zieleni w pierwszej kolejności przygotuje autorskie koncepcje zagospodarowania przestrzeni w otoczeniu starachowickich placówek oświatowych, które następnie będą konsultowane w środowisku społeczności szkolnych. Na tej podstawie zostaną sporządzone końcowe opracowania i dokumenty projektowo-kosztorysowe, niezbędne do przeprowadzenia dalszych prac.

Dodatkowo gmina, w ramach osobnego postępowania, zaprojektuje i wykona ogród dla Eko Szkoły, która dzięki funduszom norweskim i państwowym powstanie w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Starachowicach.


Ostatnie aktualności

Projekt norweski. Wypełnij ankietę!

W związku z pracami nad podsumowaniem realizacji projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego […]

Dzień Młodzieży w Pałacyku za nami!

W piątek 5 kwietnia 2024 r. w Centrum Kreatywności Pałacyk odbył się Dzień Młodzieży, którego głównym tematem było zdrowie psychiczne. […]

Podsumowanie projektu

- Dla Starachowic projekt norweski okazał się szansą na to, żeby skutecznie zniwelować skutki niżu demograficznego i procesu migracji. To […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *