Kluczowe działania inwestycyjne w ramach projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” koncentrują się na dwóch głównych zadaniach.

Pierwsze z nich to budowa nowego łącznika przy budynku Pałacyku wraz z zagospodarowaniem otoczenia i wyposażeniem, gdzie swoją siedzibę będzie miał Inkubator Myśli Społecznej tzw. Impact Hub.

Drugie to działania koncentrujące się pod szyldem „Eko Szkoły”, czyli przygotowanie Szkoły Podstawowej nr 11 pod powstanie swoistego Centrum edukacji ekologicznej dla młodzieży i mieszkańców, w tym opracowanie dokumentacji, remont, zakup wyposażenia i opracowanie kursów edukacyjnych.

Miasto dodatkowo będzie przygotowywało dokumentację techniczną, dokumenty strategiczne oraz koncepcje działań, które zostaną wykorzystane do realizacji projektów z zakresu mieszkalnictwa, ochrony środowiska, edukacji i rozwoju instytucjonalnego.