Adres:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45, pok. 219
27-200 Starachowice
woj. świętokrzyskie

Kontakt:

@: rozwojlokalny@starachowice.eu

FB: facebook.com/PlanRozwojuStarachowice

tel.: 041 273 83 94

Kadra projektu:

Kamil Stanos – Koordynator projektu
@ – kamil.stanos@starachowice.eu
tel. 041 273 83 94

Monika Tyczyńska – Asystent Koordynatora Projektu
@ – monika.tyczynska@starachowice.eu
tel. 041 273 83 94