Projekt „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” zakłada dynamiczny rozwój miasta na wielu płaszczyznach.

Obejmuje on m.in. działania związane z ekologią, środowiskiem, polityką zdrowotną, mieszkaniową, edukacją młodzieży, ale także rozwojem zawodowym pracowników oświaty oraz administracji publicznej.

Projekt swoim zakresem obejmuje również pomoc społeczną, w tym powstanie świetlicy środowiskowej oraz Centrum Aktywności Społecznej, gdzie zostanie przygotowana szeroka oferta wsparcia dla starachowickiej społeczności.

Ważne działania będą skierowane do osób z niepełnosprawnością, realizowane będą także przedsięwzięcia mające pozwolić na jeszcze lepszą integrację z cudzoziemcami, którzy ze Starachowicami związali swoją przyszłość.

Dodatkowo Gmina duży nacisk zamierza położyć na rozwój biznesu i wsparcie przedsiębiorczości, jak również na promocję i budowanie pozytywnego wizerunku miasta.