Utworzenie w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Miasta biura obsługi przedsiębiorców.

Utworzenie biura rozwoju gospodarczego miasta – zatrudnienie specjalisty

Opracowanie merytoryczne i koncepcyjne treści na stronę WWW skierowaną do przedsiębiorców – koszty zatrudnienia firmy zewnętrznej do opracowania grafik, koncepcji, prezentacji miasta.”

Opracowanie koncepcji świadczenia usług doradczych oraz zaadaptowania budynków należących do gminy pod przestrzenie dla start’upów. – koszty zatrudnienia firmy do opracowania koncepcji przebudowy wraz z niezbędnymi pozwoleniami”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *