W ramach projektu przewiduje się wytyczenie nowej strategii zarządzania zasobem mieszkaniowym miasta oraz wspieranie rozwoju rynku mieszkaniowego w mieście.

Będzie to możliwe dzięki opracowaniu nowej strategii gospodarowania i rozwoju mieszkalnictwa w Starachowicach.

Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej dla modelowego osiedla 5- 6 wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na podstawie koncepcji wypracowanej podczas warsztatów, wykonanie dokumentacji projektowej dla 2 ekologicznych budynków wielorodzinnych, które zostaną zlokalizowane na terenie miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *