Przygotowanie planu funkcjonowania i rozwoju opieki zdrowotnej w mieście. STAROSTWO POWIATOWE: Opracowanie strategii rozwoju opieki zdrowotnej w mieście oraz powiecie z uwzględnieniem programów zatrudniania personelu medycznego spoza granic UE.  Koszty opracowania strategii.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *