– Naszym pomysłem jest stworzenie miejsca niebanalnego, które będzie zielonym centrum północy miasta z infrastrukturą dostępną dla wszystkich mieszkańców – mówi Prezydent Miasta Marek Materek. – Dla naszych najmłodszych chcemy stworzyć możliwość innowacyjnego i ciekawego kształcenia, nowoczesną, przyjazną szkołę. Chcemy od najmłodszych lat uczyć dzieci dbałości o środowisko naturalne, tworząc zieloną infrastrukturę.

Zgodnie z projektem na szkolnych budynkach planowany jest montaż zielonych ścian i dachów oraz paneli fotowoltaicznych, aby szkoła mogła być samowystarczalna energetycznie.

Teren przy szkole ma się jeszcze mocniej zazielenić, w planach są ogrody deszczowe, eko-ogródki dla dzieci, ścieżki sensoryczne, ogród japoński oraz pierwsze w województwie i prawdopodobnie pierwsze w Polsce boisko retencyjne, które w trakcie deszczu gromadzi deszczówkę, która następnie nawadnia zielone ściany szkoły oraz szkolne ogrody.

– Adaptacja pomieszczeń pod działalność nowej szkoły obejmować ma m.in.: utworzenie i wyposażenie laboratorium przyrodniczego, wyposażenie pracowni matematycznej, wydzielenie i wyposażenie sal do nauki języków obcych, utworzenie nowych pracowni informatycznych, wydzielenie i wyposażenie pomieszczeń do nagrywania i prowadzenia lekcji zdalnych, zakup tablic edukacyjnych, zestawów i modeli doświadczalnych, aplikacji i programów interaktywnych, remont i wyposażenie biblioteki oraz mediateki, rozbudowę stołówki, przebudowę świetlicy, remonty sal lekcyjnych oraz możliwość organizacji sal na wypadek epidemii – wymienia Prezydent Miasta Marek Materek. – Nowa Ekoszkoła to również nowa wyjątkowa oferta edukacyjna. Projekt miałby szansę stać się wzorcowym przedsięwzięciem oświatowym nie tylko w województwie, ale także w kraju.

W nowej placówce zaplanowano uruchomienie klas dwujęzycznych, klasy o profilu ekologicznym oraz klasy sportowej. W ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych zaplanowano: rytmikę, sekcję artystyczną, sportową, edukację obywatelską i inne. Również kadra pedagogiczna miałaby do dyspozycji liczne kursy i szkolenia doskonalące oraz możliwość współpracy z licznymi szkołami podstawowymi w Europie.

Budynek i przestrzeń EkoSzkoły będą ogólnodostępne dla mieszkańców – będą miejscem spotkań i wypoczynku oraz realizacji działań edukacyjnych i ekologicznych oraz kształtowania świadomości ekologicznej.

Wypracowane programy edukacyjne będą mogły być zaimplementowane do innych szkół.

W ramach projektu przewidziane są także międzypokoleniowe warsztaty zielarskie oraz budowa ogrodu ziołowego z aktywnym udziałem słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *