Projekt "Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego" dobiegł końca. Mamy zaszczyt przedstawić Państwu publikacje podsumowujące ponad dwuletni wysiłek, który wspólnie z partnerami i mieszkańcami włożyliśmy w realizację tego projektu. Przez ten czas nasza społeczność aktywnie angażowała się w rozwój lokalny, podejmując innowacyjne inicjatywy, które nie tylko przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców, ale także mogą stanowić wzór dla innych.

Publikacje te są zbiorem projektów i działań, które odzwierciedlają nasze zaangażowanie oraz potwierdzają siłę współpracy i wytrwałości w dążeniu do realizacji wspólnych celów. Wśród prezentowanych inicjatyw znajdują się działania wspierające rozwój naszego miasta, promujące ekologię i zrównoważony rozwój, programy dedykowane młodzieży i seniorom oraz projekty rewitalizacyjne, które przyczyniają się do odnowy naszej przestrzeni miejskiej. Niezmiernie ważne jest podkreślenie, że sukces tego projektu nie byłby możliwy bez zaangażowania społeczności lokalnej oraz partnerów z sektora publicznego i prywatnego z Polski i Norwegii. Wspólnie tworzyliśmy przestrzeń do dialogu, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz do podejmowania konkretnych działań, które prowadzą do pozytywnych zmian.

Zapraszamy do lektury!

PODRĘCZNIK DOBRYCH PRAKTYK

PODRĘCZNIK DOBRYCH PRAKTYK W JĘZYKU ANGIELSKIM

PUBLIKACJA PODSUMOWUJĄCA W JĘZYKU POLSKIM

PUBLIKACJA PODSUMOWUJĄCA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Ewaluacja końcowa projektu "Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego"

Ostatnie aktualności

Publikacja podsumowująca projekt norweski

Projekt "Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego" dobiegł końca. Mamy zaszczyt przedstawić Państwu publikacje podsumowujące ponad dwuletni wysiłek, który […]

Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Starachowice z perspektywą do 2030 roku

Gmina Starachowice z dumą ogłasza zakończenie prac nad Miejskim Planem Adaptacji do Zmian Klimatu (MPA). Plan ten stanowi odpowiedź na […]

Powstała strategia Rozwoju Edukacji w Starachowicach

W ramach projektu norweskiego wspólnymi siłami Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miejskiego w Starachowicach powstała Strategia Rozwoju Edukacji. Ustalono następujące kierunki […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *