Gmina Starachowice z dumą ogłasza zakończenie prac nad Miejskim Planem Adaptacji do Zmian Klimatu (MPA). Plan ten stanowi odpowiedź na rosnące wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i jest kluczowym elementem strategii miasta na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska.

Głównym celem Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu jest zwiększenie odporności Starachowic na negatywne skutki zmian klimatycznych. Plan zakłada wdrożenie działań, które zminimalizują ryzyko związane z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, poprawią jakość życia mieszkańców oraz zabezpieczą infrastrukturę miejską.

Zakończenie prac nad Miejskim Planem Adaptacji do Zmian Klimatu to ważny krok w stronę lepszego przystosowania Starachowic do wyzwań przyszłości. Dzięki kompleksowym działaniom, Starachowic będzie lepiej przygotowane na zmiany klimatyczne, a jakość życia jego mieszkańców ulegnie znacznej poprawie.

Dokument został opracowany w ramach projektu pn. „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego" z Programu Rozwój Lokalny, współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%).

Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu - Starachowice

Ostatnie aktualności

Publikacja podsumowująca projekt norweski

Projekt "Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego" dobiegł końca. Mamy zaszczyt przedstawić Państwu publikacje podsumowujące ponad dwuletni wysiłek, który […]

Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Starachowice z perspektywą do 2030 roku

Gmina Starachowice z dumą ogłasza zakończenie prac nad Miejskim Planem Adaptacji do Zmian Klimatu (MPA). Plan ten stanowi odpowiedź na […]

Powstała strategia Rozwoju Edukacji w Starachowicach

W ramach projektu norweskiego wspólnymi siłami Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miejskiego w Starachowicach powstała Strategia Rozwoju Edukacji. Ustalono następujące kierunki […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *