W ramach projektu norweskiego wspólnymi siłami Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miejskiego w Starachowicach powstała Strategia Rozwoju Edukacji.

Ustalono następujące kierunki strategiczne, którym ma służyć realizacja celów operacyjnych przewidzianych w Strategii:

1. Budowa systemu współpracy szkół i instytucji oświatowych z innymi podmiotami.
2. Podniesienie skuteczności systemu doradztwa zawodowego.
3. Rozwój nowoczesnej i innowacyjnej edukacji, skoncentrowany na wspieraniu kompetencji XXI wieku, integracji zasobów wiedzy cyfrowej oraz podnoszeniu jakości nauczania.
4. Wzmocnienie współpracy i koordynacji między instytucjami edukacyjnymi, mające na celu usprawnienie zarządzania zasobami i optymalizację wydatków budżetowych.
5. Aktywne pozyskiwanie dodatkowych środków na działania edukacyjne w tym wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania.
6. Przygotowanie młodzieży do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez rozwój kluczowych umiejętności życiowych.
7. Wspieranie i promowanie indywidualnych pasji oraz zainteresowań uczniów.
8. Rozwój kompetencji cyfrowych wśród uczniów oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej, obejmująca zwiększenie dostępu do nowoczesnych technologii.
9. Tworzenie inkluzywnego i przyjaznego środowiska edukacyjnego poprzez dostosowanie przestrzeni szkolnych do potrzeb osób niepełnosprawnych i nieneurotypowych.
10. Zwiększenie świadomości i zaangażowania społeczności lokalnej w programy edukacji pozaszkolnej poprzez intensyfikację działań promocyjnych i komunikacyjnych.
11. Wspieranie partycypacji młodzieży w procesach decyzyjnych w edukacji, kształtując postawy demokratyczne i odpowiedzialność społeczną.
12. Wzmocnienie zdrowia psychicznego i emocjonalnego w społeczności szkolnej poprzez edukację oraz zwiększenie dostępności wsparcia psychologicznego.
13. Promowanie zdrowego trybu życia i integracji społeczności lokalnej poprzez organizację wydarzeń sportowych oraz aktywności fizycznych.

Zapraszamy do lektury!

Strategia Rozwoju Edukacji (PDF)

Raport z konsultacji (PDF)

Ostatnie aktualności

Publikacja podsumowująca projekt norweski

Projekt "Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego" dobiegł końca. Mamy zaszczyt przedstawić Państwu publikacje podsumowujące ponad dwuletni wysiłek, który […]

Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Starachowice z perspektywą do 2030 roku

Gmina Starachowice z dumą ogłasza zakończenie prac nad Miejskim Planem Adaptacji do Zmian Klimatu (MPA). Plan ten stanowi odpowiedź na […]

Powstała strategia Rozwoju Edukacji w Starachowicach

W ramach projektu norweskiego wspólnymi siłami Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miejskiego w Starachowicach powstała Strategia Rozwoju Edukacji. Ustalono następujące kierunki […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *