Zakończył się pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących stworzenia koncepcji urbanistycznej dla obszaru dawnego szpitala przy ul. Radomskiej w Starachowicach. Konsultacje odbywały się w formie warsztatów planowania partycypacyjnego metodą „Charette” w ramach projektu pn. „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz Budżetu Państwa.

Zgodnie z założeniami harmonogramu konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 16 stycznia 2023 r. do dnia 25 lutego 2023 roku.

Wizja lokalna

W pierwszym etapie konsultacji odbyły się warsztaty stanowiące tzw. część diagnostyczno-projektową. Środowe warsztaty (18 stycznia) rozpoczęły się od wspólnej wizyty w terenie. Wizja lokalna terenu dawnego szpitala trwała prawie dwie godziny.


W trakcie wspólnego spaceru po budynku byłej starachowickiej lecznicy omówiono uwarunkowania, przedstawiono potencjał i ewentualne problemy związane z lokalizacją oraz charakterystyką i stanem technicznym budynku szpitala.

Po powrocie do Urzędu Miejskiego prowadzący warsztaty zaprezentowali uwarunkowania urbanistyczne i architektoniczne projektu. Uczestnicy spotkania dyskutowali nad przyszłością tych terenów.

Po południu do dyskusji zaproszeni zostali mieszkańcy Starachowic. W części otwartej każdy z mieszkańców mógł zadać pytania do prowadzących warsztaty.


Spotkania z mieszkańcami

W czwartek odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej. Podczas odbywającego się w sali „Olimpia” spotkania przedstawiono wstępne założenia. Przedyskutowano uwarunkowania i kierunki koncepcji urbanistycznej dla tego terenu. Spotkanie odbyło się w formule World Cafe.

Uczestnicy warsztatów wypracowali już wstępne pomysły, które zostały szczegółowo omówione. Podczas warsztatów dyskutowano na temat wskazanych kierunków i wspólnego wypracowania wstępnych scenariuszy zagospodarowania terenu.


- Przez dwa dni udało nam się zrealizować wszystkie nasze plany. Po pierwsze udało nam się porozmawiać zarówno z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych jak i pracownikami Urzędu Miejskiego. Celem naszych rozmów było wspólne zastanowienie się nad tym jak w przyszłości ma wyglądać ta konsultowana przestrzeń. Dla nas szczególnie ważne były rozmowy z przedstawicielami starachowickiego TBS-u, który zapewne będzie realizatorem powstania osiedla mieszkaniowego w tym miejscu. Istotną kwestią naszych konsultacji był fakt, że na tym etapie musieliśmy niejako wykonać taki symboliczny krok wstecz i sprawdzić jakie są możliwości zagospodarowania terenu starego szpitala – podsumował starachowickie konsultacje Łukasz Pancewicz, architekt z firmy A2P2.


Scenariusze zabudowy

Gdański architekt, który w Starachowicach współpracował już przy powstaniu Gminnego Programu Rewitalizacji wskazał kilka możliwych scenariuszy zagospodarowania tego terenu.

- Rozpatrujemy kilka scenariuszy. Pierwszym z nich jest ten zakładający zachowanie tego budynku i adaptowanie go na funkcje mieszkalne. Takie rozwiązanie jest możliwe do realizacji. Pozwala bowiem na to zarówno konstrukcja budynku jak i możliwość oszczędności na kosztach wyburzenia budynku i utylizacji gruzu. Analizowaliśmy również opcję, gdybyśmy częściowo zachowali niektóre elementy tej przestrzeni, a część z nich wyburzyli i w ich miejsce zbudowali nowe obiekty. Teren ten jest bowiem na tyle duży, że możliwe jest etapowanie prac w tym miejscu. Trzeci scenariusz zakłada zbudowanie całkowicie nowego osiedla mieszkaniowego, ale z zachowaniem układu szpitala i istniejącej zieleni wysokiej – dodał Pancewicz.


Na tym etapie prac nie jest oczywiście możliwe wskazanie, które z rozwiązań wydaje się być najbardziej prawdopodobne.

- Naszym celem warsztatów było na razie zebranie informacji. Przez dwa dni rozmawialiśmy z mnóstwem osób, które przychodziły na nasze spotkania. Poza urzędnikami mieliśmy okazję wysłuchać opinii mieszkańców. W tej grupie znaleźli się zarówno seniorzy jak i osoby młode, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta, aktywistki, a także osoby, które wciąż żyją wspomnieniami na temat funkcjonowania tego szpitala w przeszłości. Te rozmowy były dla nas bardzo ważne. Wracamy teraz do siebie z głowami pełnymi informacji i komentarzy. Mamy głowy „spuchnięte” od pomysłów i teraz zabieramy się za dalsze prace – podkreśliła Małgorzata Borys z MAM Architekci.


W lutym czas na wizualizacje

Kolejne spotkanie odbędzie się już za niespełna miesiąc. 16 lutego odbędzie się kolejna część warsztatów – tzw. weryfikacyjna. Spotkanie odbędzie się tradycyjnie w sali „Olimpia” w godzinach od 9-ej do 14-ej.

Podczas lutowych warsztatów przedstawione zostaną uszczegółowione koncepcje odpowiadające wypracowanym w części diagnostyczno-projektowej kierunkom. Organizatorzy spotkania planują ponadto dyskusję nad plusami i minusami przedstawionej koncepcji oraz wspólną pracę nad wybranymi wariantami.


- W lutym zaprezentujemy plusy i minusy każdego z przedstawionych wariantów naszej koncepcji urbanistycznej. To jest nasze zadanie na teraz. Chcemy pokazać wizję powstania osiedla mieszkaniowego z bardzo dużym komponentem TBS-owym, z usługami społecznymi, ale jednocześnie takiego osiedla, na którego budowę będzie można pozyskać dofinansowanie ze środków rządowych. Chcemy oszacować jak najlepiej skalę możliwej zabudowy, ocenić te projekty, ale jednocześnie nie zamykać się na żadną z koncepcji – powiedział Łukasz Pancewicz.

W drugiej części konsultacji społecznych nie zabraknie oczywiście wstępnych wizualizacji dla tych pomysłów.


- Godnym podkreślenia jest fakt, iż w trakcie konsultacji pojawiało się sporo głosów, aby cała inwestycja mogła przyczyniać się do powrotu młodych ludzi do Starachowic. Popularne były również opinie dotyczące wzajemnej integracji wszystkich pokoleń i wszelkie rozmowy dotyczące podnoszenia jakości życia. Naszym zdaniem zarówno wariant wyburzeniowy jak i ten zakładający pozostawienie budynku umożliwia realizację tych celów – dodała Borys.

Goście z Gdańska przyznają jednocześnie, iż starachowickiego budynek „starego szpitala” jest prawdziwą perełką architektoniczną.

- Nam jako architektom ten budynek się bardzo podoba. Forma jego wpisania w otaczający go krajobraz stworzony z zieleni sprawiają, że ten budynek w naszej opinii jest po prostu piękny. Gdybyśmy dzisiaj taki zaprojektowali to bylibyśmy z nieco dumni – przyznali architekci.


Zapraszamy mieszkańców

Przypominamy jednocześnie, iż konsultacje przeprowadzone będą również w formie wyrażenia pisemnych opinii lub uwag na formularzu konsultacyjnym, dostarczonym do siedziby Urzędu Miejskiego w Starachowicach oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy: konsultacje@starachowice.eu do dnia 25 lutego 2023 r.

Formularz konsultacyjny jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta w Starachowicach, na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Starachowicach w zakładce Tablica ogłoszeń/Konsultacje społeczne oraz w formie papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Ostatnie aktualności

Projekt norweski. Wypełnij ankietę!

W związku z pracami nad podsumowaniem realizacji projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego […]

Dzień Młodzieży w Pałacyku za nami!

W piątek 5 kwietnia 2024 r. w Centrum Kreatywności Pałacyk odbył się Dzień Młodzieży, którego głównym tematem było zdrowie psychiczne. […]

Podsumowanie projektu

- Dla Starachowic projekt norweski okazał się szansą na to, żeby skutecznie zniwelować skutki niżu demograficznego i procesu migracji. To […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *