Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące stworzenia koncepcji urbanistycznej dla obszaru dawnego szpitala przy ul. Radomskiej w Starachowicach. Konsultacje rozpoczęły się od wizyty w terenie i zwiedzania budynku starachowickiej lecznicy. O godzinie 17-ej w Sali Olimpia odbędzie się otwarte spotkanie dla mieszkańców miasta podczas którego zostaną zebrane wszelkie uwagi, pomysły i komentarze. Zapraszamy!

- Zapraszam! Stwórzmy wspólnie taką przestrzeń do mieszkania, z której będziemy w mieście dumni – zachęca Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek do udziału w otwartych spotkaniach na temat przyszłości terenu dawnego starachowickiego szpitala przy ulicy Radomskiej.


Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie warsztatów planowania partycypacyjnego metodą „Charette”. Efektem tych prac będzie stworzenie koncepcji urbanistycznej dla obszaru dawnego szpitala przy ul. Radomskiej w Starachowicach., przeprowadzone w formie warsztatów planowania partycypacyjnego metodą „Charette”,

- Warsztaty Charette to intensywne, kilkudniowe sesje z zaangażowanymi interesariuszami, które mają na celu wypracowanie i przedstawienie wspólnej koncepcji zagospodarowania obszaru. To tzw. „metodologia skutecznego wdrażania zrównoważonej urbanistyki” - informują twórcy.


Metoda ta zakłada zebranie w jednym miejscu osób reprezentujących różne środowiska i będących specjalistami w różnych dziedzinach (prawnicy, urbaniści, architekci, urzędnicy, artyści, działacze społeczni) i zaproszenie ich do wspólnej, moderowanej rozmowy. W jej efekcie powstają konkretne zalecenia i propozycje odnośnie przedmiotu konsultacji np. wybranego obszaru przestrzeni miejskiej.

Środa (18 stycznia) to pierwszy dzień cyklu spotkań z projektantami i mieszkańcami. Pierwszy etap konsultacji rozpoczął się od krótkiego spotkania inauguracyjnego w sali "Olimpia". Następnie uczestnicy warsztatów udali się na wizję lokalną terenu dawnego szpitala.


Podczas spaceru po budynku lecznicy omówiono jego historię, a także uwarunkowania, przedstawiono potencjał i ewentualne problemy związane z lokalizacją oraz charakterystyką i oczywiście stanem technicznym budynku szpitala. Po trwającym ponad godzinę spacerze uczestnicy powrócili do Urzędu Miejskiego, gdzie szczegółowo zaprezentowane zostały uwarunkowania urbanistyczne i architektoniczne przez prowadzących warsztaty.

Kolejna część dzisiejszych warsztatów to tzw. część otwarta dla mieszkańców. Spotkanie odbędzie się już o godzinie 17-ej w Sali "Olimpia" Urzędu Miejskiego, a podczas jego trwania będą zbierane uwagi i komentarze w przedmiotowej sprawie. Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach wszystkich mieszkańców.


Kolejne spotkanie odbędzie się już 16 lutego 2023 roku. Podczas spotkania zostaną wówczas przedstawione wstępne koncepcje urbanistyczne dla tego terenu.

Konsultacje odbywają się w ramach projektu pn. „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%).

Ostatnie aktualności

Zaglądamy do wnętrz Pałacyku

Po raz kolejny zaglądamy na budowę Pałacyku - miejsca, w którym mieszkańcy, młodzież, przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych będą mogli […]

Powstanie System Identyfikacji Wizualnej Miasta Starachowice

Gmina Starachowice rozpoczęła prace nad kompleksowym opracowaniem Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Starachowice. Zadanie jest w całości realizowane w ramach projektu […]

Czekamy na pierwsze wizualizacje terenu szpitala

Przed nami drugi etap konsultacji społecznych dotyczących stworzenia koncepcji urbanistycznej dla obszaru dawnego szpitala przy ul. Radomskiej w Starachowicach. W […]