Za nami kolejne posiedzenie starachowickiej Rady Rozwoju Miasta. 20-osobowa Rada opiniodawczo-doradcza została powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 27 maja 2022 roku w ramach realizacji projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%). Głównym przedmiotem spotkania w dniu 16.01.2023 r. było zatwierdzenie raportu rocznego oraz raportu ewaluacyjnego z realizacji działań projektowych.

Rada jest ciałem opiniodawczo-doradczym dla Gminy Starachowice podczas realizacji projektu, a także pełni funkcję ambasadora funduszy norweskich w swojej społeczności lokalnej. Przewodniczącym Rady Rozwoju Miasta jest Pan Ireneusz Gwóźdź. Członkowie rady są odpowiedzialni za działania promocyjne projektu oraz prowadzenie działań partycypacyjnych w swoich społecznościach lokalnych, zgodnie z zapisami projektu. Członkami rady są m.in.: przedstawiciele Komitetu Rewitalizacji, Młodzieżowej Rady Miasta i Rady Seniorów, dyrektorzy SP nr 11 i SP nr 13, przedstawiciel przedsiębiorców, przedstawiciele Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego oraz partnerów projektu.

Do zadań Rady Rozwoju Miasta należy między innymi opiniowanie raportów z realizacji działań projektowych, współpraca z zespołem wdrażającym poszczególne programy, a także podejmowanie działań partycypacyjnych w społecznościach lokalnych.

Dyskutowano o działaniach projektowych

Podczas spotkania w dniu 16.01.2023 r. Rada Rozwoju Miasta dyskutowała na temat sprawozdania rocznego z realizacji projektu realizowanego w mieście. Podczas spotkania szczegóły podejmowanych działań w ramach projektu przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych – Marcin Gołębiowski. Scharakteryzował działania wypracowane w ramach następujących zadań tj.:

  • prace budowlane na terenie Pałacyku – budowa łącznika,
  • działania Centrum Aktywności Społecznej, w tym powstanie Punktu Interwencyjnego,
  • opracowane koncepcje Zielonych Ogródków przy szkołach podstawowych,
  • Eko Szkoła – kurs ekologiczny, wybór Wykonawcy na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i adaptacji wnętrz budynku oraz zagospodarowania otoczenia Eko Szkoły w Starachowicach,
  • wykonanie dokumentacji projektowej dla trzech ekologicznych budynków wielorodzinnych przy ul. Widok,
  • zatrudnienie Asystenta Międzykulturowego P. Inny Mekhedy,
  • prowadzone kursy i warsztaty.

Obecna na posiedzeniu Elżbieta Gralec Zastępca Prezydenta Miastads. Gospodarczych poinformowała zebranych o trwających konsultacjach społecznych dotyczących stworzenia koncepcji urbanistycznej dla obszaru dawnego szpitala przy ul. Radomskiej w Starachowicach.


Przed nami kolejne działania

Ponadto Zastępca Prezydenta Miasta Marcin Gołębiowski podkreślił, iż w planach projektowych pozostało jeszcze wiele działań, które będą realizowane w bieżącym roku. Swoje działanie rozpocznie między innymi partner projektu: Fundacja Nasze Zdrowie – z przedsięwzięciem integracyjno-informacyjnym przybliżającym środowisko osób z niepełnosprawnościami pod nazwą „Tacy Sami”. Dodatkowo swoje zadanie realizować będzie Starostwo Powiatowe w Starachowicach, które w ramach projektu odpowiada za opracowanie strategii rozwoju edukacji oraz opieki zdrowotnej w mieście.

Przypominamy jednocześnie, iż miasto kontynuuje współpracę z pozostałymi partnerami projektu. Politechnika Warszawska zajmuje się opracowaniem strategii zarządzania zasobem mieszkalnym oraz opracowaniem dokumentów strategicznych dot. przystosowania miasta do zmian klimatu. W tym celu zostały już przeprowadzone ankiety oraz spotkanie konsultacyjne.

Kolejny partner projektu – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – rozpoczął przygotowania do opracowania kompleksowego modelu integracji cudzoziemców.

Rada Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała raport roczny za 2022 rok z realizacji starachowickiego projektu. Przedmiotowa dokumentacja została podpisana przez przewodniczącego Rady Ireneusza Gwoździa.

Ostatnie aktualności

Projekt norweski. Wypełnij ankietę!

W związku z pracami nad podsumowaniem realizacji projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego […]

Dzień Młodzieży w Pałacyku za nami!

W piątek 5 kwietnia 2024 r. w Centrum Kreatywności Pałacyk odbył się Dzień Młodzieży, którego głównym tematem było zdrowie psychiczne. […]

Podsumowanie projektu

- Dla Starachowic projekt norweski okazał się szansą na to, żeby skutecznie zniwelować skutki niżu demograficznego i procesu migracji. To […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *