- Zapraszam! Stwórzmy wspólnie taką przestrzeń do mieszkania, z której będziemy w mieście dumni – zachęca Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek do udziału w otwartych spotkaniach na temat przyszłości terenu dawnego starachowickiego szpitala przy ulicy Radomskiej.

Już w najbliższą środę (18 stycznia) rozpoczyna się cykl dwóch spotkań z projektantami dotyczących zagospodarowania tego miejsca. Spotkania odbędą się w sali Olimpia Urzędu Miejskiego.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie warsztatów planowania partycypacyjnego metodą „Charette”. Efektem tych prac będzie stworzenie koncepcji urbanistycznej dla obszaru dawnego szpitala przy ul. Radomskiej w Starachowicach. Konsultacje odbywać się będą w ramach projektu pn. „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz Programu Rozwoju Lokalnego.


Czym jest Charette

Dla wielu mieszkańców niezwykle tajemniczo może brzmieć nazwa metody konsultacyjnej. Okazuje się jednak, iż to jedna z ciekawszych i skutecznych metod partycypacji obywatelskiej.

- Warsztaty Charette to intensywne, kilkudniowe sesje z zaangażowanymi interesariuszami, które mają na celu wypracowanie i przedstawienie wspólnej koncepcji zagospodarowania obszaru. To tzw. „metodologia skutecznego wdrażania zrównoważonej urbanistyki” - informują twórcy.

Metoda ta zakłada zebranie w jednym miejscu osób reprezentujących różne środowiska i będących specjalistami w różnych dziedzinach (prawnicy, urbaniści, architekci, urzędnicy, artyści, działacze społeczni) i zaproszenie ich do wspólnej, moderowanej rozmowy. W jej efekcie powstają konkretne zalecenia i propozycje odnośnie przedmiotu konsultacji np. wybranego obszaru przestrzeni miejskiej.

Jest to metoda wykorzystywana głównie do planowania na szczeblu lokalnym. Pozwala na zebranie w początkowej fazie procesu planowania praktycznych pomysłów i przedstawienie różnych punktów widzenia. Zachęca także do włączania się i współpracy uczestników pochodzących z różnych środowisk, do tej pory ze sobą niewspółpracujących.


W procesie uczestniczyć może bardzo różna liczba osób – od 50 do ponad 1000. Zróżnicowany może być także czas trwania – od kilku dni do dwóch tygodni.

- W czasie spotkań wszyscy uczestnicy mają okazję do przedstawienia swoich potrzeb, ale także poznania i zrozumienia potrzeb pozostałych. Wspólnie też wypracowują rekomendacje dotyczące projektu. Proces składa się z kilku faz. Na początku następuje podzielenie głównego przedmiotu namysłu na mniejsze elementy – tematy do dyskusji, nad którymi w następnej fazie zastanawiają się poszczególne grupy – zakładają twórcy tej metody.

Starachowickie konsultacje

W Starachowicach spotkania z projektantami zaplanowane są w następujących terminach:

  • 18 stycznia 2023 r. w godzinach 17:00-19:00 – zbieranie uwag i komentarzy
  • 16 lutego 2023 r. w godzinach 17:00-19:00 – przedstawienie wstępnych koncepcji

Opinie i uwagi można także zgłaszać do 25 lutego 2023 r.:

  • mailowo na adres konsultacje@starachowice.eu
  • telefonicznie pod numerem 517 587 600 (w środy w godzinach 16:00-18:00)

Szczegółowy program tych warsztatów określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Starachowice.


PROGRAM WARSZTATÓW PLANOWANIA PARTYCYPACYJNEGO METODĄ „CHARETTE”

Warsztaty - część diagnostyczno-projektowa

Dzień 1

a) Rozpoczęcie od wspólnej wizyty w terenie ( czas trwania ok. 1,5h) - wizja lokalna terenu dawnego szpitala – omówienie uwarunkowań, przedstawienie potencjału i ewentualnych problemów związanych z lokalizacją oraz charakterystyką i stanem technicznym budynku szpitala. b) Powrót do Urzędu Miejskiego.

c) Prezentacja dotycząca uwarunkowań urbanistycznych i architektonicznych przez prowadzących warsztaty.

d) Dyskusja z udziałem uczestników warsztatów.

e) Część otwarta: pytania do prowadzących warsztaty.

Dzień 2

a) Wstępne założenia – przedyskutowanie uwarunkowań i kierunków (formuła World Cafe) oraz podsumowanie.

b) Wypracowanie wstępnych pomysłów i ich omówienie.

c) Dyskusja na temat wskazanych kierunków, wspólne wypracowanie wstępnych scenariuszy zagospodarowania.

Warsztaty - część weryfikacyjna

a) Przedstawienie uszczegółowionych koncepcji odpowiadających wypracowanym w części diagnostyczno-projektowej kierunkom (ok. 1-1,5h)

b) Dyskusja nad plusami i minusami koncepcji (ok. 1h)

c) Wspólna praca nad wybranymi wariantami – korekty, uwagi itp.

d) Zdefiniowanie ostatecznych założeń.

e) Część otwarta.


Ostatnie aktualności

Projekt norweski. Wypełnij ankietę!

W związku z pracami nad podsumowaniem realizacji projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego […]

Dzień Młodzieży w Pałacyku za nami!

W piątek 5 kwietnia 2024 r. w Centrum Kreatywności Pałacyk odbył się Dzień Młodzieży, którego głównym tematem było zdrowie psychiczne. […]

Podsumowanie projektu

- Dla Starachowic projekt norweski okazał się szansą na to, żeby skutecznie zniwelować skutki niżu demograficznego i procesu migracji. To […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *