Centrum Kreatywności Pałacyk, Eko-Szkoła, międzypokoleniowy Ogród Społecznościowy, Centrum Aktywności Społecznej, nowy system identyfikacji wizualnej, zakup drona antysmogowego, opracowanie strategii dotyczącej mieszkalnictwa i adaptacji do zmian klimatu czy nowoczesny portal internetowy miasta - to tylko część zadań, jakie Miasto Starachowice realizuje dzięki pozyskaniu funduszy norweskich.

Starachowice znalazły się w gronie 29 zwycięskich samorządów, spośród ponad 200 w całej Polsce, które starały się o fundusze norweskie w ramach programu Rozwój Lokalny. Dzięki temu do miasta trafi ponad 16 mln złotych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 na realizację nowej ścieżki rozwoju miasta.

- Za nami kilka miesięcy realizacji projektu i czas na pierwsze podsumowanie. Możemy być zadowoleni z tego, jak postępują prace. Jesteśmy pod stałą kontrolą ekspertów ze Związku Miast Polskich, jak również Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i wiemy, że w porównaniu do innych samorządów, wypadamy naprawdę dobrze. Za to dziękuję moim współpracownikom, bo to wspólna praca wielu osób pozwala sprawnie realizować wszystkie wyznaczone zadania - podkreśla Prezydent Miasta Marek Materek.


Najważniejsze cele i działania

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez realizację kompleksowych programów i projektów społecznych, edukacyjnych, środowiskowych, gospodarczych i instytucjonalnych.

Kluczowe działaniach koncentrują się na:

  • budowie nowego łącznika i skrzydła przy budynku historycznego, stuletniego Pałacyku wraz z zagospodarowaniem otoczenia i wyposażeniem.
  • „Eko-Szkole” tj. przygotowaniu Szkoły Podstawowej nr 11 pod powstanie swoistego Centrum edukacji ekologicznej dla młodzieży i mieszkańców, w tym opracowanie dokumentacji, remontu, zakupu wyposażenia czy opracowania kursów edukacyjnych.
  • funkcjonowaniu świetlicy środowiskowej i Centrum Aktywności Społecznej na Osiedlu Wzgórze. Ze środków projektowych sfinansowane zostało wynagrodzenie personelu, wyżywienie oraz niezbędny sprzęt. Powstała ciekawa oferta świetlicy z zajęciami dla dzieci i mieszkańców, prowadzone jest doradztwo branżowe m.in. psycholog i trener rodzinny.

- Ponadto w ramach projektu realizujemy dokumenty strategiczne (Miejski Plan Adaptacji Do Zmian Klimatu, strategię dot. polityki mieszkaniowej, Gminny Program Niskoemisyjny, Strategię Rozwoju Edukacji, Strategię Rozwoju Usług Zdrowotnych), dokumentacje projektowe i techniczne (nowe osiedle mieszkaniowe w miejsce Starego Szpitala, budynki ekologiczne czy ogródki przy szkołach podstawowych), szkolenia dla młodzieży, seniorów oraz pracowników administracji, utworzymy nową stronę internetową i identyfikację wizualną miasta, dokonamy zakupu drona antysmogowego, zatrudniliśmy asystenta międzykulturowego czy rozpoczeliśmy kolejne działania w zakresie wspierania przedsiębiorczości - wymienia Prezydent Miasta Marek Materek.


Centrum Kreatywności Pałacyk

Pałacyk będzie miejscem, w którym mieszkańcy, młodzież, przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych będą mogli się spotykać, współpracować, organizować wystawy oraz inne cykliczne wydarzenia.

Pałacyk został wybudowany w 1922 roku. Jak na ówczesne czasy był to budynek bardzo okazały, budowany z przeznaczeniem na mieszkanie dyrektora starachowickiej Fabryki Amunicji. Szefowie Zakładów Starachowickich mieszkali tam do 1939 roku. Po wojnie budynek zaczął stopniowo popadać w ruinę. Potem kolejno wprowadzały i wyprowadzały się z niego różne instytucje.

Na cel tej inwestycji Gmina Starachowice zabezpieczyła ponad 12 mln zł. Źródła finansowania pochodzą z dwóch różnych programów. Budynek główny będzie realizowany
z programu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego 2014-2020). Nowe skrzydło, łącznik, zagospodarowanie otoczenia zostaną w 100% sfinansowane z programu "Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” (w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021).

W wyniku zaplanowanej przebudowy powstanie nowa przestrzeń. W części historycznej budynku zaplanowano: w obrębie piwnic - pomieszczenia techniczne, obsługi budynku,
w obrębie parteru - kawiarnia z zapleczem i oranżerią, pomieszczenia biurowe, toalety personelu oraz toalety ogólnodostępne, w obrębie I piętra – 4 pomieszczenia biurowe.

- W nowym skrzydle na parterze budynku będzie zlokalizowana sala konferencyjno-wykładowa na 100 osób, zaplecze sali konferencyjnej, foyer oraz szatnia i toalety ogólnodostępne. Na pierwszym piętrze zlokalizowana będzie open space wraz z przestrzenią kreatywną dla młodzieży - informuje Zastępca Prezydenta ds. Społecznych Marcin Gołębiowski.

Dostęp do całego kompleksu osobom niepełnosprawnym zostanie zapewniony poprzez podjazdy oraz dźwigi lub podnośniki osobowe.

Obecnie trwają prace wykończeniowe, w tym tynkowanie wewnątrz budynku, montaż stolarki okiennej, prace dekarskie na dachu oraz utwardzanie terenu wokół budynku, jak i stawianie głównego ogrodzenia od strony ul. Konstytucji 3 Maja.


EkoSzkoła

- Ideą przewodnią „EkoSzkoły” jest stworzenie dla najmłodszych możliwości innowacyjnego i ciekawego kształcenia, nowoczesnej i przyjaznej szkoły. Chcemy od najmłodszych lat uczyć dzieci dbałości o środowisko naturalne, tworząc zieloną infrastrukturę - informuje Prezydent Marek Materek.

Budynek i przestrzeń EkoSzkoły będą ogólnodostępne dla mieszkańców - będą miejscem spotkań i wypoczynku oraz realizacji działań edukacyjnych i ekologicznych, które pozwolą kształtować świadomość ekologiczną. W ramach projektu przewidziane są także międzypokoleniowe warsztaty zielarskie oraz budowa ogrodu ziołowego z aktywnym udziałem słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W ramach oferty Eko-Szkoły został przeprowadzony kurs ekologiczny dla nauczycieli. Za jego realizacje odpowiedzialni zostali wykładowcy z Politechniki Warszawskiej. Wypracowane programy edukacyjne będą mogły być zaimplementowane do innych szkół.

Dodatkowo 28 listopada 2022 r. została podpisana umowa z biurem architektonicznym na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji, przebudowy i zagospodarowania otoczenia Eko-Szkoły z pozwoleniem na budowę wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych. Wykonanie dokumentacji zakłada projekt aranżacji wnętrz Eko-Szkoły, m.in. korytarza, sali dla społeczności lokalnej, mediateki, biblioteki czy strefy relaksu.

- Cieszymy się, że projekt Eko-Szkoły staje się faktem. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z biurem architektonicznym, które opracowuje projekt zagospodarowania budynku i jego otoczenia. Wygląda to bardzo obiecująco. Wierzę, że za rok będziemy mogli zaprezentować Państwu Eko-Szkołę w pełnej krasie. Nauczyciele, również dzięki środkom norweskim, zostali już przeszkoleni z nowoczesnych technik nauczania przedmiotów ekologicznych i są merytoryczni gotowi do rozpoczęcia edukacji w nowoczesnej placówce – mówi Agnieszka Pachocka, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 im. Mjr Jana Piwnika „ Ponurego” w Starachowicach.

W ramach koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wykonawca zobowiązał się do zaprojektowania w podziale na etapy następujących działań:

1. Przebudowy i adaptacji pomieszczeń szkoły, w tym projekti aranżacji wnętrz dla:
a) Dwóch sal do nauki języków obcych z systemem audiowizualnym, w tym jednej
z zamontowaną ścianką przesuwną (możliwość dzielenia sali na dwie mniejsze),
b) Sali „ziemia” obejmującej wyposażenie do nauki edukacji ekologicznej (połączoną z salą do szkolnego laboratorium recyclingu)
c) Sali do szkolnego laboratorium recyclingu (połączoną z salą „ziemia”),
d) Sali lekcyjnej (do nauki matematyki),
e) Sali przeznaczonej do nauki w ramach tzw. Laboratoriów przyszłości
– wyposażenie istniejące,
f) Pomieszczeń (3 sal lekcyjnych) pod bibliotekę i mediatekę (tzw. bioteka) wraz
z salą dla społeczności lokalnej posiadającą również funkcję sali multimedialnej do prowadzenia lekcji zdalnych.
g) Korytarzy oraz jednej sali (zielona strefa relaksu) z podziałem na strefy, takie jak m.in. strefę małego podróżnika, zielone strefy relaksacyjne oraz strefę z wirtualną gazetką szkolną.
h) WC (w budynku A i B) – remont pomieszczeń.

2. Opracowanie projektu aranżacji wnętrz dla korytarzy (komunikacji) na poziomie piętra i II piętra oraz dwóch klatek schodowych budynku dawnego gimnazjum nawiązujący do tematyki Eko-Szkoły.

3. Opracowanie projektu zagospodarowania otoczenia szkoły (obszar I) wraz z projektem przebudowy i remontem boisk oraz placu zabaw.
a) Ogród, w tym ogród sensoryczny i ziołowy, ścieżkę korekcyjną, ogródki fenologiczne, ogródki dla dzieci,
b) Strefę do prowadzenia zajęć plenerowych, w tym do nauki recyclingu,
c) Strefę ruchu (w tym przebudowa miejsc postojowych, miejsca dostaw oraz miejsce typu kiss&ride),
d) Rozbudowa parkingu od strony ul. Glinianej,
e) Przebudowę bieżni oraz boiska do skoku w dal (przesuniecie w kierunku zachodnim),
f) Likwidację boiska do pchnięcia kulą,
g) Remont boisk do koszykówki, siatkówki i kortu do tenisa ziemnego,
h) Remont placu zabaw.

4. Projekt zagospodarowania pod teren rekreacyjny tzw. „Małpiego gaju” z urządzeniami przeznaczonymi do użytku dzieci i młodzieży.

Planuje się montaż urządzeń m.in. zestawu równoważni, zestawu wspinaczkowo-skałkowego czy urządzeń sprawnościowo-ruchowych.


Centrum Aktywności Społecznej

Myślą przewodnią powstania świetlicy środowiskowej oraz Centrum Aktywności Społecznej było stworzenie miejsca, które posiadać będzie szeroką ofertę wsparcia dla starachowickiej społeczności. Placówka została utworzona przez Gminę Starachowice w budynku na osiedlu Wzgórze.

W Centrum Aktywności Społecznej realizowane są obecnie:

  • Zajęcia wychowawcze i opiekuńcze dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. Centrum stworzyło warunki do aktywności pozalekcyjnej, rozwijania zainteresowań, tworzenia bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą, wspierania w trudnościach szkolnych oraz upowszechniania zachowań pozytywnych.
  • Działania proekologiczne dla mieszkańców miasta. Dzieci mogą liczyć na bogatą ofertę zajęć animacyjnych, warsztaty kulinarne, ogrodnicze czy ekologiczne.
  • Przez okres wakacji zrealizowano 8 warsztatów animacyjnych i 8 warsztatów kulinarnych. Animacje przeznaczone dla dzieci uczestniczących w zajęciach w Placówce Wsparcia Dziennego.

- Na bieżąco realizowane są działania świetlicowe, zgodnie z programem placówki, w tym wyjścia do kina i na basen. Rozpoczęliśmy także realizację zajęć edukacyjno – przedmiotowych z matematyki, języka angielskiego, języka polskiego i twórczego myślenia. W CAS powstał również punkt interwencji kryzysowej, w ramach którego skorzystać można z pomocy psychologa, prawnika oraz doradcy finansowego. Pomoc jest udzielana nie tylko dzieciom, ale także rodzicom i osobom starszym – mówi Wioletta Grosicka, p.o. dyrektora Centrum Usług Społecznych, które nadzoruje działalności placówki.

Aktualnie CAS przygotowuje się do organizacji oferty animacyjnej dla uczestników świetlicy podczas ferii zimowych. Działania Centrum Aktywności Społecznej cieszą się dużym zainteresowanie ze strony społeczności lokalnej.


W ramach środków pozyskanych z funduszy norweskich, pracę w Urzędzie Miejskim rozpoczęła także Asystent Międzykulturowy Inna Mekheda, która służy wsparciem osobom
z zagranicy, które swój nowy dom odnalazły w Starachowicach.

Wszelkie informacje na temat aktualnego stanu realizacji projektu są publikowane na dedykowanej stronie internetowej: kierunek-przyszlosc.starachowice.eu.


Ostatnie aktualności

Projekt norweski. Wypełnij ankietę!

W związku z pracami nad podsumowaniem realizacji projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego […]

Dzień Młodzieży w Pałacyku za nami!

W piątek 5 kwietnia 2024 r. w Centrum Kreatywności Pałacyk odbył się Dzień Młodzieży, którego głównym tematem było zdrowie psychiczne. […]

Podsumowanie projektu

- Dla Starachowic projekt norweski okazał się szansą na to, żeby skutecznie zniwelować skutki niżu demograficznego i procesu migracji. To […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *