Pełni ważną i odpowiedzialną funkcję, łączy kultury różnych narodów. Jest przewodnikiem, tłumaczem, nauczycielem i przyjazną duszą. Inna Mekheda, asystentka międzykulturowa, od blisko pół roku pomaga społeczności ukraińskiej odnaleźć się w starachowickich realiach.

W lipcu Ukrainka Inna Mekheda wygrała konkurs na stanowisko podinspektora w Biurze Prezydenta Miasta Starachowice. Od tamtej pory jako asystentka międzykulturowa wspiera w adaptacji i integracji cudzoziemców, którzy schronienie przed wojną znaleźli w Starachowicach - oficjalnie jest to ponad tysiąc osób.

- Pomagam obcokrajowcom, którzy zamieszkali w Starachowicach, w załatwianiu m.in. spraw urzędowych związanych z wyrobieniem numeru PESEL, a także formalności w ZUS-ie, w CUS-ie, piszę pisma, tłumaczę dokumenty... Mamy różne alfabety i obywatelom Ukrainy jest trudniej pisać i czytać w języku polskim – mówi Inna Mekheda. - To ważne, że jest ktoś kto rozumie język ukraiński i polski. O tym jak bardzo taka pomoc jest potrzebna świadczą chociażby telefony, jakie otrzymuję od obywateli Ukrainy mieszkających w sąsiednich miastach z pytaniem – czy im także mogę pomóc?

Inna Mekheda z wykształcenia jest pedagogiem i menedżerem - ekonomistą. Na Ukrainie pracowała jako nauczyciel oraz specjalista i kierownik ds. logistyki. Włada kilkoma językami: ukraińskim, rosyjskim, polskim oraz angielskim.

Jako asystentka międzykulturowa Inna Mekheda asystuje przy formalnościach związanych z najmem mieszkania, rynkiem pracy, założeniem działalności gospodarczej, ofertą edukacyjną i kulturalną, systemem opieki zdrowia itp. Do jej obowiązków należy wspieranie procesów edukacyjnych, w tym nauki języka polskiego i kultury polskiej. Przykładem takich działań były spacery historyczne z przewodniczką Anetą Marciniak, podczas których dzieci i młodzież z Ukrainy poznawali Starachowice i historię miasta.


Inna Mekheda zajmuje się także animowaniem wydarzeń oraz projektów nakierowanych na integrację cudzoziemców ze społecznością lokalną. Organizowaniem spotkań, szkoleń, warsztatów, konferencji. Dużym zainteresowaniem cieszyło się szkolenie zorganizowane dla obcokrajowców dotyczące założenia działalności gospodarczej i funkcjonowania na polskim rynku pracy.

Do zadań asystenta międzykulturowego należy także pomoc ukraińskim uczniom w integracyjnych procesach związanych z funkcjonowaniem w szkole, klasie, grupie rówieśniczej. Pomoc przy rozwiązaniu konfliktów związanych z różnicami kulturalnymi, konflikty pomiędzy uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel, nauczyciel-rodzic, rodzic-dyrekcje szkoły,

- Współpracuję z Parkiem Kultury w Starachowicach, przedstawicieli społeczności ukraińskiej aktywuję do udziału w życiu kulturalnym miasta. Prowadzę sekcję dla Ukraińców na stronie internetowej miasta: //ukraina.starachowice.eu - informuje asystentka międzykulturowa. – Teraz w okresie przedświątecznym pomagam w organizacji akcji pomocowych prowadząc zbiórki rzeczy dla społeczności polskiej i ukraińskiej.

Inna Mekheda pełni dyżury dla mieszkańców (obcokrajowców) m.in. we wtorki, w godz. 13.00 - 15.30 w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Mieszkańca, natomiast w czwartki w godz. 13.00 -15.00 w Centrum Usług Społecznych – Majówka 21A, pokój nr 103 (I piętro).

Z asystentką międzykulturową można kontaktować się także telefonicznie pod numerem: 884 025 035 oraz mailowo: inna.mekheda@starachowice.eu.

Praca asystenta międzykulturowego finansowana jest z projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (85%) oraz Budżetu Państwa (15%).

Ostatnie aktualności

Publikacja podsumowująca projekt norweski

Projekt "Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego" dobiegł końca. Mamy zaszczyt przedstawić Państwu publikacje podsumowujące ponad dwuletni wysiłek, który […]

Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Starachowice z perspektywą do 2030 roku

Gmina Starachowice z dumą ogłasza zakończenie prac nad Miejskim Planem Adaptacji do Zmian Klimatu (MPA). Plan ten stanowi odpowiedź na […]

Powstała strategia Rozwoju Edukacji w Starachowicach

W ramach projektu norweskiego wspólnymi siłami Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miejskiego w Starachowicach powstała Strategia Rozwoju Edukacji. Ustalono następujące kierunki […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *