Kurs „Zarządzanie sobą w czasie” to kolejny element projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%). W szkoleniach wzięli udział pracownicy Urzędu Miejskiego.

Celem kształcenia, poprzez realizację zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, było zapoznanie uczestników z narzędziami zarządzania czasem, zainspirowanie do efektywniejszej pracy, przedstawienie i przećwiczenie narzędzi zarządzania czasem.

W ramach prowadzonych zajęć przeprowadzono autodiagnozę własnego zarządzania czasami. Rozmawiano także o zasadach planowania, ustalaniu priorytetów, zasadach wytyczania celów i ich realizacji, podziale obowiązków i delegowaniu, jak również o narzędziach wspierających zarządzanie sobą w czasie - klasyczne i elektroniczne.

Ostatnie aktualności

Newsletter projektu

Chcesz na bieżąco być informowany na temat wydarzeń, jakie są realizowane w ramach projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju […]

Architekci opracują koncepcje przebudowy szpitala

Zakończył się pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących stworzenia koncepcji urbanistycznej dla obszaru dawnego szpitala przy ul. Radomskiej w Starachowicach. Konsultacje […]

Przyszłość budynku „starego szpitala”

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące stworzenia koncepcji urbanistycznej dla obszaru dawnego szpitala przy ul. Radomskiej w Starachowicach. Konsultacje rozpoczęły się […]