Kurs „Zarządzanie sobą w czasie” to kolejny element projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%). W szkoleniach wzięli udział pracownicy Urzędu Miejskiego.

Celem kształcenia, poprzez realizację zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, było zapoznanie uczestników z narzędziami zarządzania czasem, zainspirowanie do efektywniejszej pracy, przedstawienie i przećwiczenie narzędzi zarządzania czasem.

W ramach prowadzonych zajęć przeprowadzono autodiagnozę własnego zarządzania czasami. Rozmawiano także o zasadach planowania, ustalaniu priorytetów, zasadach wytyczania celów i ich realizacji, podziale obowiązków i delegowaniu, jak również o narzędziach wspierających zarządzanie sobą w czasie - klasyczne i elektroniczne.

Ostatnie aktualności

Publikacja podsumowująca projekt norweski

Projekt "Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego" dobiegł końca. Mamy zaszczyt przedstawić Państwu publikacje podsumowujące ponad dwuletni wysiłek, który […]

Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Starachowice z perspektywą do 2030 roku

Gmina Starachowice z dumą ogłasza zakończenie prac nad Miejskim Planem Adaptacji do Zmian Klimatu (MPA). Plan ten stanowi odpowiedź na […]

Powstała strategia Rozwoju Edukacji w Starachowicach

W ramach projektu norweskiego wspólnymi siłami Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miejskiego w Starachowicach powstała Strategia Rozwoju Edukacji. Ustalono następujące kierunki […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *