W Urzędzie Miejskim w Starachowicach przeprowadzono kolejne szkolenia w ramach projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%). Tym razem dotyczyły one obsługi klienta.

Głównym celem szkolenia było podwyższenie umiejętności profesjonalnej obsługi klienta. Poprawa tych umiejętności ma bezpośredni wpływ na lojalność i zaufanie klientów, co w konsekwencji wpływa na wzrost efektywności.

W ramach szkolenia zrealizowano cele poprzez rozwój i trening umiejętności w następujących obszarach: koncentracja na działaniach utrzymaniowych posiadanych klientów i zmierzających do zwiększenia poziomu sprzedaży (w przyszłości), profilowania klienta, co ma na celu lepsze dostosowanie zachowań pracownika do oczekiwań klienta, a w konsekwencji wzrost lojalności i rentowności działań, umiejętnego rozmawiania z klientem, aby czuł się swobodnie i komfortowo, także w sytuacjach trudnych i efektywnego rozwiązywania problemów klienta.

Ostatnie aktualności

Newsletter projektu

Chcesz na bieżąco być informowany na temat wydarzeń, jakie są realizowane w ramach projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju […]

Architekci opracują koncepcje przebudowy szpitala

Zakończył się pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących stworzenia koncepcji urbanistycznej dla obszaru dawnego szpitala przy ul. Radomskiej w Starachowicach. Konsultacje […]

Przyszłość budynku „starego szpitala”

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące stworzenia koncepcji urbanistycznej dla obszaru dawnego szpitala przy ul. Radomskiej w Starachowicach. Konsultacje rozpoczęły się […]