Zielone ogródki zakwitną przy starachowickich placówkach oświatowych. Gotowe są już projekty koncepcyjne zielonych ogrodów, jakie powstaną przy pięciu szkołach. Zielone przestrzenie dostępne będą nie tylko dla uczniów ale także, zgodnie z projektem, dla lokalnych społeczności.

Architekci zieleni zakończyli prace i w szkołach są już dostępne do wglądu projekty zielonych ogródków, jakie mają powstać przy pięciu placówkach oświatowych: Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Jana Pawła II, Szkole Podstawowej nr 6 im. Obrońców Westerplatte, Szkole Podstawowej nr 9 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej, Szkole Podstawowej nr 10 im. Szarych Szeregów oraz Szkole Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego.

Koncepcje dotyczące zagospodarowania zielonych przestrzeni przy szkołach są ciekawe i zaskakują ilością zaproponowanych rozwiązań. Mamy tu m.in.: ścieżki sensoryczne, łąki kwietne, ogrody fenologiczne w którym sadzone rośliny podzielono ze względu na czas kwitnienia na 4 pory roku. Plan sadzonych roślin uwzględnia także nasadzenia przyjazne alergikom. W takim miejscu nie mogło zabraknąć skrzynek do uprawy roślin, drzewek owocowych, żywych altan, zaprojektowano kompostowniki, są także zestawy do zabawy, a do odpoczynku służyć będą leżaki i ławki. Obecnie przedstawiciele szkolnych społeczności mogą zgłaszać swoje uwagi do zaprezentowanych projektów.

„Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania zielonych ogrodów przy miejskich szkołach podstawowych w Starachowicach” zostało sfinansowane z projektu „Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021 oraz budżetu państwa.

Kolejne postępowanie, do ogłoszenia którego przygotowuje się gmina dotyczyć będzie opracowania koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania zielonych ogrodów przy miejskich przedszkolach. Zamówienie finansowane będzie finansowane w ramach Programu Pomoc Techniczna, środki na jego realizację pochodzą z Funduszu Spójności oraz z budżetu państwa.

Dodatkowo gmina, w ramach osobnego postępowania, zaprojektuje i wykona ogród dla Eko Szkoły, która dzięki funduszom norweskim i państwowym powstanie w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Starachowicach.

Ostatnie aktualności

Publikacja podsumowująca projekt norweski

Projekt "Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego" dobiegł końca. Mamy zaszczyt przedstawić Państwu publikacje podsumowujące ponad dwuletni wysiłek, który […]

Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Starachowice z perspektywą do 2030 roku

Gmina Starachowice z dumą ogłasza zakończenie prac nad Miejskim Planem Adaptacji do Zmian Klimatu (MPA). Plan ten stanowi odpowiedź na […]

Powstała strategia Rozwoju Edukacji w Starachowicach

W ramach projektu norweskiego wspólnymi siłami Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miejskiego w Starachowicach powstała Strategia Rozwoju Edukacji. Ustalono następujące kierunki […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *