Edukacja Ekologiczna w EKO-Szkole - to program realizowany przez Gminę Starachowice w ramach „Planu Działań dla Miast. Modelowa lokalność”, inicjatywie towarzyszącej XI sesji Światowego Forum Miejskiego. O szczegółach projektu podczas konferencji „Miejski Październik - Dziedzictwo WUF11”, jaka odbyła się w poniedziałek w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, opowiedział Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek.

Gospodarzami wydarzenia byli Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w MFiPR oraz Pełnomocnik Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022, Marcin Krupa, prezydent Katowic, Maimunah Mohd Sharif, dyrektor wykonawcza UN-Habitat oraz Neil Khor, przedstawiciel UN-Habitat.

Prezydent Starachowic był gościem pierwszego panelu: „Plan Działań dla Miast – Modelowa Lokalność - zobowiązanie polskich miast do wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju”.Panel był poświęcony Planowi Działań dla Miast (PDM), który został wpisany jako polskie dziedzictwo do Deklaracji Katowickiej, przedstawionej na zakończenie WUF11. Celem PDM jest wsparcie miast we wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ na poziomie lokalnym. Plan podpisały 104 miasta z całej Polski.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów. Podczas panelu przedstawiciele miast uczestniczących w PDM mogli opowiedzieć o wnioskach płynących z realizacji planu oraz jego wpływie na dalszy rozwój swoich gmin.Edukacja Ekologiczna w EKO-Szkole to projekt, jaki został wkomponowany w CEL 4 – Dobra Jakość Edukacji.

Projekt EKO-Szkoły wpisuje się w założenia polityki ekologicznej Starachowic w obszarze edukacji oraz działań na rzecz ochrony klimatu. Koncepcja modelowej szkoły, stosującej nowoczesne rozwiązania ekologiczne, mająca na celu podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży i mieszkańców, musiała zostać poprzedzona szeregiem działań m.in. diagnozą i konsultacjami społecznymi. To pozwoliło na wykonanie projektu spełniającego oczekiwania mieszkańców.

- Przedsięwzięcie zgłoszone w ramach „Planu Działań dla Miast” przyczyni się do powstania pierwszej w kraju, najnowocześniejszej i innowacyjnej szkoły z bogatą ofertą edukacyjną. Odpowiednie zagospodarowanie otoczenia szkoły, a przede wszystkim wyposażenie jej w ponadstandardowe rozwiązania proedukacyjne i nowoczesne pomoce naukowe podniesie poziom edukacji w mieście i uczyni ją atrakcyjną. Szkoła, wraz z jej wszystkimi elementami tworzącymi swoiste centrum edukacji, wpłynie na atrakcyjność oferty edukacyjnej w mieście, a w konsekwencji podniesienie poziomu wiedzy młodych ludzi i dorosłych – podkreśla Prezydent Miasta Marek Materek.Innowacyjność projektu EKO Szkoły należy rozpatrywać w dwóch wymiarach – instytucjonalnym poprzez stworzenie nowoczesnej, ekologicznej przestrzeni w placówce oświatowej, w której będzie realizowany program edukacji ekologicznej oraz społecznym poprzez podniesienie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej Starachowic. W wymiarze instytucjonalnym, cel projektu zostanie osiągnięty poprzez dostosowanie przestrzeni szkoły i wdrożenie programu edukacji ekologicznej.

W wymiarze społecznym, cel projektu zostanie osiągnięty poprzez wzbudzenie, a następnie stałe podnoszenie świadomości ekologicznej nie tylko uczniów EKO Szkoły, ale również mieszkańców Starachowic.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%).

fot. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Ostatnie aktualności

Projekt norweski. Wypełnij ankietę!

W związku z pracami nad podsumowaniem realizacji projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego […]

Dzień Młodzieży w Pałacyku za nami!

W piątek 5 kwietnia 2024 r. w Centrum Kreatywności Pałacyk odbył się Dzień Młodzieży, którego głównym tematem było zdrowie psychiczne. […]

Podsumowanie projektu

- Dla Starachowic projekt norweski okazał się szansą na to, żeby skutecznie zniwelować skutki niżu demograficznego i procesu migracji. To […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *