Gmina Starachowice ogłosiła postępowanie na „Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy i adaptacji wnętrz budynku oraz zagospodarowania otoczenia EKO-szkoły w Starachowicach”, która powstanie w Szkole Podstawowej nr 11 im. mjr Jana Piwnika „Ponurego”.

Chęć wykonania tego zadania zgłosiło 8 firm. Obecnie złożone oferty są weryfikowane pod względem formalno-prawnym. Dobrą wiadomością jest to, że niemal wszystkie mieszczą się w budżecie przeznaczonym na realizację tego zamówienia.

Innowacyjna i nowoczesna szkoła z bogatą ofertą

- Naszym celem jest stworzenie w SP11 miejsca niebanalnego, które będzie zielonym centrum północy miasta, z infrastrukturą dostępną dla wszystkich mieszkańców - wyjaśnia Prezydent Miasta Marek Materek. - Dla naszych najmłodszych chcemy stworzyć możliwość innowacyjnego i ciekawego kształcenia, w oparciu o nowoczesną, przyjazną szkołę. Chcemy od najmłodszych lat uczyć dzieci dbałości o środowisko naturalne, tworząc zieloną infrastrukturę.

Przedsięwzięcie przyczyni się do powstania pierwszej w kraju, najnowocześniejszej i innowacyjnej szkoły z bogatą ofertą edukacyjną. Odpowiednie zagospodarowanie otoczenia szkoły, a przede wszystkim wyposażenie jej w ponadstandardowe rozwiązania proedukacyjne i nowoczesne pomoce naukowe podniesie poziom edukacji w mieście i uczyni ją atrakcyjną. Szkoła wraz z jej wszystkimi elementami tworzącymi swoiste centrum edukacji wpłynie na atrakcyjność oferty edukacyjnej w mieście, a w konsekwencji podniesienie poziomu wiedzy młodych ludzi.Zadanie jest w całości realizowane w ramach projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%).

Doradzili uczniowie, nauczyciele i rodzice

Projekt ma szansę stać się wzorcowym przedsięwzięciem oświatowym nie tylko w województwie świętokrzyskim. Budynek i przestrzeń EKO-Szkoły będą ogólnodostępne dla mieszkańców - będą miejscem spotkań i wypoczynku, jak również pozwolą na realizację działań edukacyjnych i ekologicznych oraz kształtowanie świadomości ekologicznej. Wypracowane programy edukacyjne będą mogły być zaimplementowane do innych szkół.

Przed wakacjami w siedzibie placówki odbyły się warsztaty dla uczniów i nauczycieli, a także spotkanie konsultacyjne dla społeczności lokalnej, podczas których wszyscy uczestnicy mogli wyrazić swoje oczekiwania i propozycje względem EKO-Szkoły. Wyniki tych spotkań posłużyły architektom Urzędu Miejskiego do opracowania wytycznych dla projektantów.Nowoczesna, zmodernizowana szkoła

Projekt został podzielony na cztery części. Pierwsza z nich zakłada modernizację budynku szkoły (A i B) i utworzenie w nim:

 • Sali „ZIEMIA” obejmującej wyposażenie do nauki edukacji ekologicznej
 • Sali do szkolnego laboratorium recyclingu
 • Sali przeznaczonej do nauki w ramach tzw. Laboratoriów przyszłości
 • Dwóch sal do nauki języków obcych z systemem audiowizualnym
 • Sali lekcyjnej (do nauki matematyki)
 • Pomieszczeń pod bibliotekę i mediatekę (tzw. BIOTEKA) wraz z salą dla społeczności lokalnej, posiadającą również funkcję sali multimedialnej do prowadzenia lekcji zdalnych
 • Zielonej strefy relaksu, strefy małego podróżnika, zielonej strefy relaksacyjnej oraz strefy z wirtualną gazetką szkolną


EKO-ogród i otoczenie

Drugie zadanie jest związane z wykonaniem przyszkolnego EKO-ogrodu i modernizacją otoczenia, w co wpisują się:

 • Ogród, w tym ogród sensoryczny i ziołowy, ścieżka korekcyjna, ogródki fenologiczne, ogródki dla dzieci
 • Strefa do prowadzenia zajęć plenerowych, w tym do nauki recyclingu
 • Strefa ruchu (w tym przebudowa miejsc postojowych, miejsca dostaw oraz miejsce typu kiss&ride)
 • Rozbudowa parkingu
 • Przebudowa i remont boisk oraz placu zabaw


"Małpi gaj" dodatkową atrakcją

W ramach koncepcji zostanie także wykonany projekt zagospodarowania pod teren rekreacyjny, tzw. „Małpi gaj” z urządzeniami przeznaczonymi do użytku przez dzieci i młodzież.

Koncepcja przewiduje montaż nowoczesnych urządzeń m.in.:

 • zestawu równoważni
 • zestawu wspinaczkowo-skałkowego
 • urządzeń sprawnościowo-ruchowych

Urządzenia będą bezpieczne, wyglądem przyjemne w odbiorze dla dzieci, poprawiające ich sprawność ruchową.Edukacja nauczycieli w ramach kursów ekologicznych

Ostatnim elementem EKO-szkoły jest edukacja starachowickich nauczycieli. Osoby te zdobytą wiedzę będą mogły wykorzystywać podczas pracy zawodowej na rzecz rozwoju miasta. Nauczyciele, dzięki zdobyciu dodatkowego doświadczenia, będą mogli w świadomy sposób kształtować światopogląd młodzieży i uwrażliwić ją na potrzebę dbałości o środowisko naturalne oraz partycypacji społecznej w rozwijaniu eko-miasta.

Szkolenia zostały zrealizowane przez wykładowców z Politechniki Warszawskiej i podzielone na trzy części, podczas których prowadzący skupili się na najważniejszych zagadnieniach związanych z ekologią - nie tylko za pomocą teorii, ale również praktyki. Szkolenia odbyły się zarówno w Szkole Podstawowej nr 11, jak również w siedzibie Politechniki Warszawskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii. Więcej o tym napisaliśmy w tym miejscu.Po opracowaniu kompletnej koncepcji i dokumentacji, miasto będzie mogło przystąpić do realizacji tego unikatowego projektu. Wszystkie prace budowlane powinny zakończyć się w połowie 2024 roku.

Jednocześnie Gmina Starachowice, w ramach pozyskanych funduszy norweskich, realizuje także inne zadania, m.in. tworzy ogród społecznościowy przy ul. Glinianej (wspólnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz uczniami Zespołu Szkół Zawodowych nr 1) oraz opracowuje koncepcje zielonych ogrodów przy pięciu szkołach podstawowych.

Ostatnie aktualności

Zaglądamy do wnętrz Pałacyku

Po raz kolejny zaglądamy na budowę Pałacyku - miejsca, w którym mieszkańcy, młodzież, przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych będą mogli […]

Powstanie System Identyfikacji Wizualnej Miasta Starachowice

Gmina Starachowice rozpoczęła prace nad kompleksowym opracowaniem Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Starachowice. Zadanie jest w całości realizowane w ramach projektu […]

Czekamy na pierwsze wizualizacje terenu szpitala

Przed nami drugi etap konsultacji społecznych dotyczących stworzenia koncepcji urbanistycznej dla obszaru dawnego szpitala przy ul. Radomskiej w Starachowicach. W […]