Zakończyły się warsztaty zorganizowane pod nazwą "Starachowicka Akademia Liderów Edukacji - SALE". Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach projektu "Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego’", współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%) i przeznaczone było dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, opiekunów samorządów uczniowskich oraz młodzieży.

SALE to program wyszukiwania i rozwijania talentów wśród grona pedagogicznego oraz inwestowania w ich rozwój osobisty – rozwijanie kompetencji nauczania, wymiana doświadczeń, poznawanie nowoczesnych metod pracy, zarządzanie czasem, motywowanie i angażowanie młodzieży w działania społeczne, tworzenie własnych scenariuszy zajęć, TIK. Program został opracowany w modelu partycypacyjno-eksperckim. W tym celu odbył się cykl seminariów.

Warsztaty odbyły się w Szkole Podstawowej nr 12 w Starachowicach, gdzie pierwszymi uczestnikami zostali przedstawiciele uczniów ze wszystkich szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Starachowice. Prowadzący warsztaty, poprzez wspólne zabawy, starali się poznać potrzeby uczniów w odniesieniu do kadry pedagogicznej. We współpracy z prowadzącymi, uczniowie opracowali ich idealne scenariusze zajęć, między innymi odpowiadali na pytania: Jak chcieliby, aby wyglądały ich zajęcia? Jakie informacje chcieliby wynieść z zajęć? Czy chcą angażować się w działania społeczne? W jakim stopniu obecnie angażują się w takie działania?Ważne dla realizacji programu było zrozumienie, jak uczniowie postrzegają swoich nauczycieli oraz ich podejście do prowadzenia zajęć.

Po uczniach przyszedł czas na nauczycieli, opiekunów samorządów uczniowskich oraz dyrekcje szkół. Spotkania odbyły się w oddzielnych grupach, ale została poruszona ta sama tematyka. Prowadzący starali się jak najtrafniej zidentyfikować i ocenić, jakie kompetencje wymagają poprawy lub aktualizacji, a także poznać ich indywidualne metody pracy i skonfrontować je z informacjami uzyskanymi od uczniów. Również poprzez różnego rodzaju zabawy naukowe, wspólnymi siłami nauczyciele wraz z prowadzącymi pochyli się nad własnymi doświadczeniami oraz metodami pracy. Prowadzący w trakcie tych spotkań uważnie przyglądali się uczestnikom w poszukiwaniu talentów wśród grona pedagogicznego oraz sposobów na rozwijanie i inwestowanie w ich rozwój osobisty.

Ostatnie spotkanie z prowadzącymi odbyło się 11 października 2022 r. Było to spotkanie sieciujące z 12 przedstawicielami szkół podstawowych. Spotkanie to miało charakter podsumowujący przeprowadzone wcześniej warsztaty.Realizatorzy warsztatów na podstawie zebranych informacji opracują program wyszukiwania i rozwijania talentów wśród grona pedagogicznego. Gotowy program będzie można stopniowo wdrażać wśród starachowickiej kadry pedagogicznej.

Za realizacje tego zadania odpowiedzialna była Neuroedukacja sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, która wygrała postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Ostatnie aktualności

Projekt norweski. Wypełnij ankietę!

W związku z pracami nad podsumowaniem realizacji projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego […]

Dzień Młodzieży w Pałacyku za nami!

W piątek 5 kwietnia 2024 r. w Centrum Kreatywności Pałacyk odbył się Dzień Młodzieży, którego głównym tematem było zdrowie psychiczne. […]

Podsumowanie projektu

- Dla Starachowic projekt norweski okazał się szansą na to, żeby skutecznie zniwelować skutki niżu demograficznego i procesu migracji. To […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *