W dniach 26 i 27 września odbyły się w Warszawie Jesienne warsztaty sieciujące dla 29 miast laureatów, uczestniczących w Programie „Rozwój lokalny”, ich zespołów miejskich i doradców Związku Miast Polskich, które były poświęcone lepszej realizacji działań.

W Jesiennych warsztatach sieciujących wzięło udział ponad 120 osób - reprezentantów zespołów miejskich i doradców ze Związku Miast Polskich pracujących wspólnie nad wdrażaniem przez miasta projektów inwestycyjnych, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu „Rozwój lokalny”.

Witając zebranych Maciej Aulak, dyrektor Departamentu Programów Pomocowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, mówił, że warsztaty mają na celu wymianę doświadczeń w mniej formalnej formule, aby realizacja projektów była lepsza i łatwiejsza. Tomasz Potkański, zastępca dyrektora Biura ZMP oraz kierownik projektu predefiniowanego zachęcał zebranych do dialogu z przedstawicielami Ministerstwa i zgłaszania swoich wątpliwości. Jego zdaniem warsztaty tworzą doskonałą platformę wymiany informacji nie tylko z MFiPR, lecz także między zespołami miejskimi, które mogą korzystać nawzajem ze swoich doświadczeń dotyczących wdrażania Programów Rozwoju Lokalnego i Programów Rozwoju Instytucjonalnego.



Pierwszy dzień warsztatów był poświęcony szkoleniu nt. przygotowania raportów w części finansowej i merytorycznej w Programie „Rozwój lokalny” wraz z sesją pytań i odpowiedzi, które poprowadził dla uczestników Kamil Wieder z MFiPR.

Drugiego dnia odbyły się warsztaty sieciujące, podzielone na sesje, które dotyczyły tematów zgłoszonych przez biorących udział w spotkaniu. Rozmawiano m.in. o:

  • praktycznych aspektach współpracy bilateralnej (rozliczanie umów, planowanie, wspólnych działań, ważne różnice kulturowe),
  • kwalifikowalności kosztów projektów,
  • partycypacji społecznej (jak zachęcić mieszkańców do aktywnego włączenia się w życie miasta i jak przekonać kierownictwo do dialogu społecznego),
  • wzroście kosztów inwestycji i braku wykonawców,
  • zarządzaniu projektem (jak przekonać do systematycznego monitorowania realizacji projektu),
  • angażowaniu kadry urzędu, w tym zarządzających do rozwoju instytucjonalnego,
  • rozwoju kompetencji pracowników miejskich,
  • zamówieniach publicznych (wyzwania, dobre praktyki).


Ostatnie aktualności

Młodzieżowy Festiwal Obywatelski w Starachowicach

Dużym sukcesem okazał się pomysł organizacji pierwszego Młodzieżowego Festiwalu Obywatelskiego w Starachowicach. Frekwencja dopisała, a uczestnicy zgromadzeni w Amfiteatrze Parku […]

Przed nami Święto Młodzieży

W piątkowe południe starachowicki Park Miejski na kilka godzin zamieni się w niezwykłe miejsce. „Rządy w parku” przejmuje młodzież, która […]

Rusza Zielony Szkolny Budżet Partycypacyjny w Starachowicach

Starachowickie szkoły podstawowe to miejsce, w których można spotkać wielu kreatywnych i zaangażowanych młodych ludzi. To właśnie dla nich Gmina […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *