We wrześniu rozpoczęła się realizacja I części przedsięwzięcia pod nazwą: „Starachowicka Akademia Liderów Edukacji (SALE) – opracowanie i wdrożenie programu „SALE”.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu "Kierunek Przyszłość: Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego", finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%).

SALE to program wyszukiwania i rozwijania talentów wśród grona pedagogicznego oraz inwestowanie w ich rozwój osobisty - rozwijanie kompetencji nauczania, wymiana doświadczeń, poznawanie nowoczesnych metod pracy, zarządzanie czasem, motywowanie i angażowanie młodzieży w działania społeczne, tworzenie własnych scenariuszy zajęć, TIK. Program zostanie opracowany w modelu partycypacyjno-eksperckim.

W tym celu odbył się cykl seminariów, na które zaproszenie otrzymali dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych, opiekunowie samorządów uczniowskich oraz młodzież.

W pierwszym z cyklu pięciu seminariów, które odbyło się w Szkole Podstawowej nr 12 w Starachowicach w dniu 16 września 2022 r., uczestniczyło 32 uczniów starachowickich szkół podstawowych.

W tym samym dniu odbyło się drugie spotkanie z grupą 8 opiekunów samorządów uczniowskich.

Kolejne dwa spotkania odbyły się 17 września 2022 r., również w SP nr 12 w Starachowicach, z udziałem 47 nauczycieli oraz 9 dyrektorów szkół.

Realizatorem zadania jest Neuroedukacja sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.



Ostatnie aktualności

Zaglądamy do wnętrz Pałacyku

Po raz kolejny zaglądamy na budowę Pałacyku - miejsca, w którym mieszkańcy, młodzież, przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych będą mogli […]

Powstanie System Identyfikacji Wizualnej Miasta Starachowice

Gmina Starachowice rozpoczęła prace nad kompleksowym opracowaniem Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Starachowice. Zadanie jest w całości realizowane w ramach projektu […]

Czekamy na pierwsze wizualizacje terenu szpitala

Przed nami drugi etap konsultacji społecznych dotyczących stworzenia koncepcji urbanistycznej dla obszaru dawnego szpitala przy ul. Radomskiej w Starachowicach. W […]