Remont "Pałacyku" oraz budowa nowego skrzydła wraz z łącznikiem, które będą składać się na inkubator myśli społecznej nabrały dobrego tempa. W "Pałacyku" widać już kolejne elementy elewacji oraz infrastruktury wentylacyjnej i cieplnej. Ściany i filary zaczynają natomiast piąć się w górę w nowym skrzydle.

– W naszej koncepcjima być to miejsce spotkań, wymiany myśli i doświadczeń, integracji i dialogu. Miejsce otwarte dla wszystkich mieszkańców miasta: młodzieży, przedstawicieli organizacji pozarządowych czy przesiębiorców – wyjaśnił Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek.

Inwestycja ma kosztować ok. 12 mln zł., a jej wykonanie jak i finansowanie są podzielone na dwa projekty. Pierwszy z nich dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, zakłada remont "Pałacyku". Nowe skrzydło, łącznik oraz zagospodarowanie otoczenia zostaną zrealizowane w ramach projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%). Oddanie kompleksu do użytku planowane jest na pierwszą połowę 2023 roku.Ostatnie aktualności

Zaglądamy do wnętrz Pałacyku

Po raz kolejny zaglądamy na budowę Pałacyku - miejsca, w którym mieszkańcy, młodzież, przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych będą mogli […]

Powstanie System Identyfikacji Wizualnej Miasta Starachowice

Gmina Starachowice rozpoczęła prace nad kompleksowym opracowaniem Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Starachowice. Zadanie jest w całości realizowane w ramach projektu […]

Czekamy na pierwsze wizualizacje terenu szpitala

Przed nami drugi etap konsultacji społecznych dotyczących stworzenia koncepcji urbanistycznej dla obszaru dawnego szpitala przy ul. Radomskiej w Starachowicach. W […]