Gmina Starachowice zmierza do finalizacji prac nad końcowym opracowaniem projektu zagospodarowania przyszłej Eko Szkoły w Szkole Podstawowej nr 11.

W trakcie kolejnego spotkania roboczego, przedstawiciele Urzędu Miejskiego z Referatu Inwestycji, Biura Architekta Miasta, Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, a także Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych oraz dyrekcja SP11 pracowali nad wytycznymi, które pozwolą na opracowanie koncepcji aranżacji oraz dokumentacji kosztorysowo-projektowej, tak aby jak najlepiej zagospodarować przestrzeń wewnątrz budynku i wokół szkoły.

W czerwcu, w siedzibie szkoły, odbyły się warsztaty dla uczniów i nauczycieli, a także spotkanie konsultacyjne dla społeczności lokalnej, podczas których wszyscy uczestnicy mogli wyrazić swoje oczekiwania i propozycje względem Eko Szkoły. Wyniki tych spotkań zostaną uwzględnione przy tworzeniu mapy inwestycji.

Zadanie jest w całości realizowane w ramach projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%).– Naszym pomysłem jest stworzenie miejsca niebanalnego, które będzie zielonym centrum północy miasta z infrastrukturą dostępną dla wszystkich mieszkańców - mówi Prezydent Miasta Marek Materek. - Dla naszych najmłodszych chcemy stworzyć możliwość innowacyjnego i ciekawego kształcenia, w oparciu o nowoczesną, przyjazną szkołę. Chcemy od najmłodszych lat uczyć dzieci dbałości o środowisko naturalne, tworząc zieloną infrastrukturę.

Teren przy szkole ma się jeszcze mocniej zazielenić - wstępnie planowano m.in. zaprojektowanie ogrodów deszczowych, eko-ogródków dla dzieci, ścieżek sensorycznych oraz ogrodu japońskiego.- Adaptacja pomieszczeń pod działalność nowej szkoły obejmować ma m.in.: utworzenie i wyposażenie laboratorium przyrodniczego, wyposażenie pracowni matematycznej, wydzielenie i wyposażenie sal do nauki języków obcych, utworzenie nowych pracowni informatycznych, wydzielenie i wyposażenie pomieszczeń do nagrywania i prowadzenia lekcji zdalnych, zakup tablic edukacyjnych, zestawów i modeli doświadczalnych, aplikacji i programów interaktywnych, remont i wyposażenie biblioteki oraz mediateki, rozbudowę stołówki, przebudowę świetlicy i remonty sal lekcyjnych - wymienia Prezydent Miasta Marek Materek. - Nowa Ekoszkoła to również nowa wyjątkowa oferta edukacyjna.

Projekt ma szansę stać się wzorcowym przedsięwzięciem oświatowym nie tylko w województwie, ale także w kraju.

W nowej placówce zaplanowano uruchomienie klas dwujęzycznych, klasy o profilu ekologicznym oraz klasy sportowej. W ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych uczniowie będą mieli do wyboru: rytmikę, sekcję artystyczną, sportową, edukację obywatelską i inne. Projekt przewiduje również możliwość dokształcania kadry pedagogicznej, poprzez udział w kursach i szkoleniach.Budynek i przestrzeń EkoSzkoły będą ogólnodostępne dla mieszkańców - będą miejscem spotkań i wypoczynku, jak równiez realizacji działań edukacyjnych i ekologicznych oraz kształtowania świadomości ekologicznej.

Wypracowane programy edukacyjne będą mogły być zaimplementowane do innych szkół.

W ramach projektu przewidziane są także międzypokoleniowe warsztaty zielarskie oraz budowa ogrodu społecznościowego z aktywnym udziałem słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Te pracę już trwają, a w inicjatywę zaangażowała się także grupy młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 – uczniowie klasy o profilu „technik architekt krajobrazu”.

fot. sp11.starachowice.eu, UMOstatnie aktualności

Projekt norweski. Wypełnij ankietę!

W związku z pracami nad podsumowaniem realizacji projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego […]

Dzień Młodzieży w Pałacyku za nami!

W piątek 5 kwietnia 2024 r. w Centrum Kreatywności Pałacyk odbył się Dzień Młodzieży, którego głównym tematem było zdrowie psychiczne. […]

Podsumowanie projektu

- Dla Starachowic projekt norweski okazał się szansą na to, żeby skutecznie zniwelować skutki niżu demograficznego i procesu migracji. To […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *